Det finns ett 30-tal byggnadsminnen i Norrköping, bland annat Holmentornet, Promenaderna, Sockermästarens bostad och Strykjärnet. Nu finns alla samlade här på sajten Norrköpings historia:

Byggnadsminnen i Norrköping

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.