Norrköpings brandstation på Trädgårdsgatan år 1897. Genom porten stormade hästekipagen ut. Fotografiet tillhör Stig Wickström.

Här, på detta övre fotografi från år 1897, har några pojkar fattat posto utanför dåvarande brandstationen på Trädgårdsgatan – antagligen i väntan på någon dramatisk utryckning, med hästarna i full fart.
Tänk er klappret av hästhovar och skramlet av vagnshjul mot kullerstensgatan; ett tvärt avbrott i sekelskiftetsfriden på vår bild. Det fanns ännu många trähus i Norrköping och när det tagit eld någonstans var det bråttom värre.
Brandstationens båda hus, med porten i mitten, finns kvar än idag liksom det lilla huset till vänster, där brandchefen hade sin tjänstebostad.
Däremot ersattes huset allra längst bort till vänster i bilden år 1904 av det hus, som numera inrymmer Café Moa och det hus som skymtas till höger efterträddes 1912 av den byggnad, som ännu står kvar mittför rådhuset.

På de båda undre bilderna ser vi brandkåren (rykande ångspruta därbak) respektive ambulansen med tvenne hästkrafter vardera, till synes i full utryckning längs någon av promenaderna.
Det var Ivar Wiman som tog dessa fotografier och det bör ha varit i samband med någon uppvisning på 1930-talet. Åskådarna står som synes prydligt uppställda innanför körbanan.
Då på 30-talet hade visserligen hästarna redan gjort sitt inom såväl ambulans som brandväsen. Men långt in på 1920-talet hade syner som dessa hört till vardagens spänningsmoment på Norrköpings gator.

Norrköpings brandkår hade inrättats 1875, brandstationen uppfördes sedan åren 1878-80. Här skulle brandkåren bli kvar fram till 1940, då den nuvarande brandstationen tillkom och polisen tog över lokalerna på Trädgårdsgatan.
Numera utnyttjas den forna brandstationen av föreningslivet, bland annat IOGT-NTO och Grekiska föreningen.
Det idylliska lilla huset till vänster om brandstationen, brandchefens bostad som på 1730-talet och är därmed ett av Norrköpings allra äldsta hus.
Under 1700-talet inrymdes där stadens tyska skola, vars elevantal ibland kunde uppgå till mellan 50 och 60.
Redan vid tidpunkten för vårt fotografi hade detta hus alltså uppnått en högst aktningsvärd ålder. I våra dagar har hamnförvaltningen fritidslokaler i den 250 år gamla byggnaden.

Vid 1910-talets början inköptes de första brandbilarna. 1919 fanns tre sådana fordon på stationen och fyra ångsprutor. Under några år samsades sedan hästar och bilar om utryckningarna.
1922 införskaffades den första ambulansbilen. 1924 hade hästarna tjänat ut. Brandkåren var då helt motoriserad.
Så de syner, som Ivar Wiman förevigade på 1930-talet och som vi återgett i dag, de var alltså redan då historia. Men ungefär där Wimans bilder bör det ha tagit sig ut även på den tid, då det ännu begav sig.

Ur artikelserien Återblicken av Jan Nordström. Folkbladet den 22 februari 1986.