Med jämna mellanrum är det bra att byta eller laga sin vindruta, i synnerhet om man har fått ett stenskott. Om man lagar stenskottet i tidigt skede kan man slippa att behöva byta ut hela fönsterrutan. Många bilförsäkringar täcker lagning, men inte byte av ruta. Rutorna utsätts dock för mycket smuts, sten och grus och därför är det bra att byta dem ibland också. Att ha ett stenskott eller en spricka i rutan kan leda till fara. Detta för att man får försämrad sikt, men också att glasrutan i värsta fall kan spricka. Det finns många företag som erbjuder både glasbyte och lagning av stenskott. I Norrköping kan man hitta flertalet bilglas-firmor som har bred erfarenhet och kunskap om bilglas. De flesta är auktoriserade och samarbetar med många försäkringsbolag.

Håll rutorna rena

Det är inte bara viktigt att hålla koll på stenskott, eller byta rutan ibland, utan det är lika viktigt att hålla de rena. En smutsig ruta gör att sikten försämras markant, vilket i sin tur kan leda till eventuella olyckor. Det gäller inte bara utsidan av rutan, utan även insidan på den. Bakrutan behöver också rengöras eftersom det är lika viktigt att man har sikt både framåt och bakåt. För att få en optimal och säker körning är det bra att hålla koll på sidorutorna också. En biltvätt då och då skadar därmed inte. Det finns olika rengöringsdukar som man kan ha i bilen för att enkelt kunna torka av rutorna vid behov. Det finns också rengöringsmedel för fönster som går bra att använda.