Efter en veckas förundersökning av marken i Brånnestad, utmed Kungsängsleden, bedöms området så intressant att arkeologerna vill gräva vidare.

Läs artikeln:
Norrköping Tidningar

(Foto: Arkeologgruppen Örebro)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.