Efter en veckas förundersökning av marken i Brånnestad, utmed Kungsängsleden, bedöms området så intressant att arkeologerna vill gräva vidare.

Läs artikeln:
Norrköping Tidningar

(Foto: Arkeologgruppen Örebro)