Under 2018 registrerades sammanlagt 8,04 miljoner besök på de centrala museerna, Riksantikvarieämbetets besöksmål och Forum för levande historia. Jämfört med 2017 är det en minskning med 4 procent, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Värst var det på Arbetets museum där besöken minskade med 33 procent.

Läs artikeln: Nättidningen Svensk Historia

(2019-05-02)