AB A J Lagerqvist
AB Abel Lindströms Tricotfabrik
AB Albin Persson & Co
AB Axel Anderséns & C:os Eftr.
AB Axel k Bergvall & Söner
AB Bostäder i Norrköping
AB C A Pettersson
AB C L Svensson & Söner
AB Charles Weyde
AB F & G Nystrand
AB Forssa Bruk
AB Förenade Yllefabrikerna
AB Georg Swärd
AB International Harvester Company
AB Knutsbro Kraftstation
AB Lindö Säteri
AB Ljungqvists Tapetfabrik
AB Manus
AB Max Hellmann
AB Mursten
AB Nissens Manufacturing
AB Norrköpings Folkbank
AB Norrköpings Förenade Bryggerier
AB Norrköpings Strå- och Filthattfabrik
AB Norrköpings Tricotfabrik Alb Westerholm
AB Nyborgs Yllefabrik
AB P Janson & Co
AB Perioden
AB Reinh. Lewander
AB Rob. Johnsson & Co
AB S:t Andreas Kvarn
AB Stafsjö Järnväg
AB Svea Choklad
AB Törnell & Ringström
Aktiebolaget A J Lagerqvist
Aktiebolaget Alfred Eén
Aktiebolaget Axel Andersén & C:os Eftr
Aktiebolaget Axel Beckmans möbelfabrik
Aktiebolaget Axel K Bergvall & Söner
Aktiebolaget bostäder i Norrköping
Aktiebolaget C A Petterson
Aktiebolaget C L Svensson & Söner
Aktiebolaget Carl Swenssons Skofabrik
Aktiebolaget Forssa bruk
Aktiebolaget Freese & Bruno
Aktiebolaget Förenade Yllefabrikerna
Aktiebolaget G Welander & Kellners maskinfabrik
Aktiebolaget G Welander & Kellners verkstäder
Aktiebolaget Georg Swård
Aktiebolaget Gripen
Aktiebolaget Göta hotell
Aktiebolaget Herman Månsson
Aktiebolaget International Harvester Company
Aktiebolaget Kneippvattenkuranstalten
Aktiebolaget Knutsbro kraftstation
Aktiebolaget Lindö säteri
Aktiebolaget M Östlings bleckvaru- och emballagefabrik
Aktiebolaget Manus
Aktiebolaget Mjölkningsmaskin Manus
Aktiebolaget Mursten
Aktiebolaget Nissens manufacturing
Aktiebolaget Norrköpings folkbank
Aktiebolaget Norrköpings förenade bryggerier
Aktiebolaget Norrköpings makaronifabrik
Aktiebolaget Norrköpings remfabrik
Aktiebolaget Norrköpings saluhall
Aktiebolaget Norrköpings Teater
Aktiebolaget Norrköpings tricotfabrik Alb. Westerholm
Aktiebolaget Nyborgs Yllefabrik
Aktiebolaget P Janson & Co, Norrköping
Aktiebolaget P Person
Aktiebolaget Pappersfilt
Aktiebolaget Perioden
Aktiebolaget Priorverken
Aktiebolaget Rundströms Maskinaffär
Aktiebolaget S:t Andreas Qvarn
Aktiebolaget Stafsjö järnväg
Aktiebolaget Standard Hotel
Aktiebolaget Svea chokladfabrik
Aktiebolaget Tenax
Aktiebolaget Törnell & Ringström
Aktiebolaget Ullindustri
Aktiebolaget Åkerman & Dahl
Alfr. Johanson AB
Algot Holmberg & Söner AB
Andersons bryggeriaktiebolag
Belysningsaktiebolaget Tomten
Bergs aktiebolag
Bergsbro aktiebolag
Bloms Rederiaktiebolag
Borgs nya tomtaktiebolag
Borgs tomtaktiebolag
C V Bergmans bryggeriaktiebolag
Carl Fredriks bryggeriaktiebolag
D Brücks fabriks aktiebolag
Drags Aktie Bolag
Engbergs Kolonialvaru-AB
Fastighets-AB Gripen i Norrköping
Fastighetsaktiebolaget C L Svensson & C.o
Fiskeby Fabriksaktiebolag
Fritz Forsman AB
Gamla Bro aktiebolag
Gamlabro AB
H Unér, aktiebolag
Handels-AB Gustaf Andersson
Holmens bruks- och fabriksaktiebolag
Hults Bruks AB
Husqvarna Norrköpings-Depots AB
International Harvester Company
J F Södergren & Sons fabriksaktiebolag
J Fristedt Aktiebolag
J O Schwartz AB
J. Ringborg Aktiebolag
J.G. Swartz Aktiebolag
Jansson & Norrbom
Järnvaruaktiebolaget Liberg & Larsson
Kemiska industriaktiebolaget
Knut Anderson, aktiebolag
Knut Hagbergs Fabriks AB
Konfektions-AB Bröderna Stern
Konfektionsaktiebolaget Herrkläder
Kvarnaktiebolaget J.G.S.
Lithografiska aktiebolaget
Ljusfors aktiebolag
M Ljungqvists snickeriaktiebolag
Mellansvenska rederiaktiebolaget
Mellersta Östergötlands Järnvägar AB
Norra Östergötlands Järnvägs-AB
Norrköpings Bomullsväfveri AB
Norrköpings bryggeriaktiebolag
Norrköpings Elektrod Aktiebolag
Norrköpings Enskilda Bank
Norrköpings magasinsaktiebolag
Norrköpings Nya Träförädlings aktiebolag
Norrköpings rederiaktiebolag
Norrköpings Regnkläders- och Pressenningsfabriks AB
Norrköpings Sodafabriks AB
Norrköpings Stuferi AB
Norrköpings tidningars aktiebolag
Norrköpings utminuterings- och utskänkningsaktiebolag
Norrköpings utskänkningsaktiebolag
Norrköpings Varfs & Verkstads Aktiebolag
Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnvägsaktiebolag
Nya AB Freese & Bruno
Nya AB Pappersfilt
Nya AB Rundströms Maskinaffär
Nya aktiebolaget Standard Hotel
Nya Marmorbruksaktiebolaget
Olof Eschelsons såpfabriks aktiebolag
Oskar Johansons Slakteri-AB
Pianofabriksaktiebolaget Gustafsson & Ljungqvist
R Wahrens aktiebolag
Rederiaktiebolaget Borg
Rederiaktiebolaget Helios
Rederiaktiebolaget Motala Ström
Rederiaktiebolaget Norden i Norrköping
Rederiaktiebolaget Olof
Rederiaktiebolaget Standar
Rederiaktiebolaget Trelleborg
Rederiaktiebolaget Östergötland
Skärblacka aktiebolag
Solstadsströms AB
Ströms aktiebolag
Ståhlbom & C:o Aktiebolag
Svenska marmelad-aktiebolaget
Svenska yllefabrikanters importaktiebolag
System-AB i Norrköping
Timmergata aktiebolag
Trävaru AB Olof Bagge & Co
Trävaruaktiebolaget Norrköpings Exporthyfleri
Varfs- och rederiaktiebolaget Braga
W Söderströms Gjuteri & Mekaniska Verkstads-AB
Wermbohls fabriks aktiebolag
Wetterqvists Textil-AB
Åby yllefabriks aktiebolag
Ångbåtsaktiebolaget Sune
Ångfartygsaktiebolaget Falken
Östergötlands Dagblad AB
Östergötlands elektriska kraftaktiebolag

Källa: Handbok för affärsvärlden, registrerad digitalt av Riksarkivet.