De flesta i Sverige har nog någon gång hört talas om sms-lån. Fastän ordet är bekant och låneformen spelar en stor roll på den svenska lånemarknaden är det ett relativt nytt fenomen. I den här artikeln ska vi ta en titt på sms-lånens historia, hur de tog över den svenska lånemarknaden och även hur låneformen ser ut i dagsläget.

Etablering

Som namnet antyder anlände sms-lånen efter mobiltelefonernas intåg i människors vardag. Enligt en artikel i DN 30/1 2008 lanserades sms-lån som fenomen år 2006. Från början skedde ofta låneansökan via sms. Därefter skickade långivaren ett erbjudande som skulle besvaras. Sedan kunde pengarna komma in på låntagarens konto så snart som några minuter efteråt. En mindre kredit i form av ett sms-lån var alltså bara några knapptryck bort.

Sms-lån i slutet av 00-talet handlade för det mesta om mindre belopp (från ca femhundra till några tusen kronor) med väldigt korta betalningsfrister, ofta på 30 dagar. Till en början var det inte ovanligt att ett flertal av dem marknadsfördes som räntefria, fastän tillkommande avgifter fick den faktiska lånekostnaden, vilken brukar sammanfattas med det som kallas effektiv ränta, att bli väldigt hög. Det var inte ovanligt att den effektiva årsräntan låg på 700–800 %, samtidigt som ett extremfall uppgick till över 75 000 % under 2010.

Utveckling

Fenomenet fortsatte att växa, men fick tidigt myndigheternas uppmärksamhet när Kronofogden började motta fler och fler betalningsförelägganden. Mycket snart efter lanseringen blev det tydligt att sms-lånen utgjorde ett samhällsproblem som krävde myndighets- och bankåtgärder.

Under det året som de lanserades, 2006, anmäldes 1407 betalningsförelägganden till Kronofogden i relation till sms-lån. Antalet klättrade hastigt uppåt under 2007 och uppgick till 25 400. Betalningsföreläggandena fortsatte att öka och uppgick under 2015 till 65 000.

Betalningsförelägganden i Norrköping

I Norrköping hade 4,8 % av befolkningen fått ansökan om betalningsföreläggande 2021 – den här siffran gäller dock alla betalningsförelägganden, inte bara för sms-lån –, enligt Kronofogdens statistik.

Långivarna som erbjuder sms-lån har mottagit hård kritik från såväl Konsumentverket som Kronofogden och Finansinspektionen – särskilt lånevillkoren och konsekvenserna för låntagarna. Konsumentombudsmannen drev mål mot en av långivarna redan 2006. Konsumentverket har även försökt få en del långivare åtalade för ocker.

Redan 2007 började storbankerna begränsa sms-långivarnas åtkomst till bankernas tjänster, vilket rapporterades i Dagens Industri 8/1 2008.

Under 2015 tillsattes en utredning av Löfvens regering för att komma fram till fler åtgärder som kunde vidtas gentemot kreditbolagen. Utredningen ledde till en lagändring 2018 som innehöll ränte- och kostnadstak – sedan 2018 får räntan för en högkostnadskredit inte överstiga 40 %.

Dagsläget

Sedan lagändringen 2018 har samtliga nominella räntor för högkostnadskrediter sjunkit, däremot kan de effektiva räntorna fortfarande bli väldigt höga. Detta beror på att det ofta tillkommer höga avgifter såsom uppläggningsavgifter och månatliga administrationsavgifter. Om en låntagare vill ändra återbetalningstiden eller missar en återbetalning kan det även tillkomma påminnelseavgifter och andra kostnader. Sms-lån, som även kallas för snabblån, är alltså fortfarande bland de dyraste lånen en privatperson kan ta.

Politikerna och myndigheterna vill fortsätta att utvärdera och reglera lånens förekomst. Förra sommaren, i juni 2021, hölls ett samtal mellan Konsument, Finansinspektionen, Kronofogden och några aktörer på marknaden om hur de svenska hushållens skulder ökar på ett oroväckande sätt. Ett problem anses vara kreditprövningarna, som på grund av konkurrensen ibland kan leda till att de inte riktigt speglar låntagarnas återbetalningsförmåga, vilket kan innebära att de får svårt att betala av sina skulder.

Idag brukar sms-lån gälla för summor från 1000 upp till ungefär 50 000 kr, med en återbetalningstid som vanligen varierar från en månad till ett år eller längre.