Vi har alla varit i den situationen, eller hur? Du kör längs vägen, har ofta bråttom att komma någonstans, och framåt ser du en lastbil. Så nu måste du sakta ner, och ibland kan det vara en utmaning och ett test på ditt tålamod att hitta en lämplig plats att köra om den lastbilen. Stora lastbilar / maskiner som Scania, MAN, DAF, Volvo, Caterpillar och Renault dragbil och många andra märken av stora fordon kan vara ansvariga för vägtrafiken när som helst.

Men i stället för att förbanna dessa lastbilar bör du vara omtänksam och behandla dem och deras förare med största respekt. Har du någonsin stannat och tittat runt dig, på sakerna i ditt hem – maten på dina skafferihyllor eller mjölk och frukt och grönsaker i ditt kylskåp; möblerna i ditt hem; tidningen eller tidningarna som ligger på ditt bord? Hur är det med bensinen som finns i din bil i garaget? Har du någonsin undrat hur och var dessa vardagsartiklar som vi alltför ofta tar för givet kommer ifrån för att nå ditt hem?

Som djurproducenter litar vi starkt på lastbilar. Utan lastbilar som levererar varor till vår fastighet och transporterar boskap från det, skulle vår verksamhet nästan stanna.

Och samma lastbilar behöver boskapsindustrin förbli livskraftig för att de också ska kunna fortsätta sin verksamhet. Om ett element i processen tas bort, riskerar hela branschen att kollapsa.

Lastbilar är på väg 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Chaufförerna arbetar långa timmar och tillbringar mycket tid borta från sin familj. På frågan har varje lastbilschaufför som har kommit till Eversleigh berättat att de kör lastbilar för att de älskar det! Det är inte ett jobb vi skulle göra, men tack och lov är någon villig att “gå distansen”.

De flesta inser inte att 70% av all gods som förflyttas i USA sker med lastbilar. Detta är allt från mat till medicin och avfallshantering till tillverkning. Om lastbilsindustrin stannar stoppar nationen. Vad många inte heller inser är att om lastbilarna stannar kommer många kritiska industrier att börja verkställas inom 24 timmar.

Inom 24 timmar efter att lastbilsindustrin stängts av på grund av naturkatastrof eller terrorattack kommer leveransen av medicinsk utrustning att upphöra och sjukhusen börjar ta slut. Bensinstationer börjar ta slut på bränsle som leder till långa ledningar vid pumpen. Leverans av post och paket upphör, och det här är bara inom 24 timmar efter ingen lastbil.

Nästan alla sektorer i ekonomin är beroende av lastbilar för att transportera sina varor. Det börjar med att frakta råvaror som timmer och sten från skogar och stenbrott och levererar dem till tillverkningscentra. När dessa tillverkare visar en färdig produkt, transporteras de sedan med lastbil till deras slutdestination eller ett distributionscenter.

Bara i USA skickade nästan 700 miljarder dollar i bra resor med lastbil varje år. Detta gör lastbilsindustrin avgörande för ekonomins hälsa.

I USA finns det över 800 000 lastbilschaufförer som tjänar cirka 30 miljarder dollar per år. Från små lastbilsföretag, ägarförare och stora lastbilsföretag bidrar alla lastbilar till hälsan och styrkan i ekonomin.

Lastbilsindustrin har rätt att fråga – varför behöver vi den nuvarande lagstiftningstrycket mot effektivare lastbilar?

Transport bidrar med cirka 27% av de växthusgaser som anses vara ansvariga för den globala uppvärmningen och ökad klimatflyktighet. Frakt- och kommersiella lastbilar står för 23% av den delen av pajen, vilket ger mer än 6% totalt sett.

Det låter kanske inte så mycket, men det leder till mer än en halv miljard ton koldioxidföroreningar varje år i USA. Mer oroande är det faktum att utsläppen från godstransporter beräknas öka med nästan 150 miljoner ton under de kommande åren år. För sammanhanget är denna ökning större än vad som förväntas inom hela kommersiella, industriella eller bostadsområden.

Om vi ​​fortsätter på vår nuvarande väg att förbränna fler och fler fossila bränslen, kommer 2050 mellan 66 och 106 miljarder dollar i befintlig kustfastighet sannolikt att ligga under havsnivån rikstäckande, med 238 miljarder till 507 miljarder dollar fastighet till 2100.

Vi har helt enkelt inte råd att se att lastbilstransporter gör ett så viktigt bidrag till utsläppstillväxten.

Teknik finns redan för att göra en enorm förbättring inom alla kategorier. Traktorvagnar kan realistiskt minska bränsleförbrukningen med 46% (mot 2010-nivåer), vilket ger mpg så hög som 10,7 mpg. Kraftiga pickuper och skåpbilar kan sänka bränsleförbrukningen med 32%, med mpg upp till 15 mpg. I genomsnitt skulle vi vilja se alla godsvagnar minska sin bränsleförbrukning med 40% under det närmaste decenniet eller så.

Bränsleeffektiva lastbilar räcker inte ensamma. Alternativa bränslen med låg effekt är avgörande på lång sikt. vilket ökar produktiviteten för varje lastbilstur. Supply chain optimization och modal switchar kan spara miljontals fler ton. Dessa steg sparar företag också pengar – som Ocean Spray Tranbär har visat. Men även om driftsförbättringar ger ett viktigt bidrag till att minska utsläppen är lastbilens bränsleeffektivitet en avgörande faktor. Transport är avgörande för vår ekonomi. det har en viktig roll att spela för att fortsätta förbättra sitt miljöavtryck.

Den goda nyheten är att minskningen av utsläpp av växthusgaser i grunden handlar om att minska bränsleförbrukningen och det innebär också att spara pengar. Skyddande växthusgasstandarder och en hälsosam lastbilsindustri kan gå hand i hand.

Företag i alla storlekar är beroende av att lastbilsindustrin upprätthåller snabba leveranstider och levererar produkter säkert över hela landet. Lastbilsindustrin hanterar mycket mer last än tåg, fartyg eller flygplan – och utan lastbilar skulle gods aldrig kunna resa från järnvägsgårdar, hamnar och flygplatser till deras slutdestinationer. Om lastbilsindustrin slutade rulla skulle den amerikanska ekonomin stanna.

VÄSENTLIGA ANSVAR

Lastbilar gör sitt första ekonomiska bidrag genom att leverera råvaror till tillverkare. Till exempel transporterar lastbilar råvaror från lokala leverantörer, till exempel gruvor, stenbrott, gårdar och skogsavverkare, till fabriker som behöver material för att tillverka produkter. Starka lastbilar som Sinotruk, Volvo, Mercedes Benz, MAN och så vidare används mest för detta ändamål. Färdiga produkter reser sedan med lastbilar till grossister och detaljister, eller till andra transportledningar för att resa med fartyg, flygplan eller tåg till destinationer runt regionen, landet eller världen.

FRAKTVAROR

Praktiskt taget alla typer av goda resor på en lastbil vid något tillfälle, vilket ger cirka 140 miljarder dollar i levererade varor per år, enligt forskning som publicerades i april 2013 av affärs- och teknikwebbplatsen Business Insider. Levererade varor inkluderar jordbruks- och fiskprodukter, möbler, sten och mineraler, motorfordon, trä, textilier, läder, kol, petroleum – kort sagt, nästan alla produktkategorier som finns.

SYSSELSÄTTNING

Cirka 800 000 lastbilschaufförer arbetar i USA, tillsammans med att tjäna cirka 30 miljarder dollar per år, enligt Business Insider. Små lastbilsföretag arbetar ofta enligt ägare-operatörsmodell, vilket innebär att lastbilschauffören är egenföretagare. Större lastbilsföretag anställer ofta fackliga förare. Precis som lastbilsföreningar skyddar lastbilsindustrins intressen som helhet, arbetar fackföreningar för att skydda förarnas intressen. The International Brotherhood of Teamsters, till exempel, är en stor fackförening som kan ha en enorm inverkan på ekonomin. En enda storstrejk kan få ekonomin att stanna och orsaka förseningar i frakt och massiva prishöjningar när butiker kämpar för att möta konsumenternas efterfrågan.

POLITISK INVÄNDNING

Truckindustrin samlar in årliga intäkter på 650 miljarder dollar, vilket innebär att den tjänar cirka 84 procent av de totala intäkterna för hela kommersiella transportindustrin, enligt Business Insider. På grund av lastbilsindustrins storlek och betydelse har federala, statliga och lokala myndigheter funnit det lämpligt att införa många regler. Till exempel, för att säkerställa allmän säkerhet på vägarna, finns lagar som begränsar lastbilar från att använda vissa vägar, kräver att lastbilar följer lägre hastighetsgränser och förhindrar att lastbilsförare kör utan tillräcklig vila. För att hjälpa till att utforma politiken och kontrollera den allmänna bilden av lastbilstransporter, arbetar medlemmar i lastbilsindustrin tillsammans för att upprätta bästa praxis och branschövergripande standarder. Branschorganisationen American Trucking Associations har till exempel betydande politisk styrka, vilket gör den till en viktig aktör på alla nivåer i politiken.

INDUSTRIORGANISATION

Allmän godstransport använder motorfordon, till exempel lastbilar och traktorvagnar, för att tillhandahålla allmänna varor på väg. Detta industrisegment är ytterligare indelat baserat på rest sträcka. Lokala lastbilsföretag transporterar varor främst inom ett enda storstadsområde och dess närliggande icke-stadsområden. Långväga lastbilsföretag transporterar gods mellan avlägsna områden.

Lokala lastbilar omfattade 29 400 lastbilsföretag 2008. Arbetet hos lokala lastbilföretag varierar med de transporterade produkterna. Producera lastbilar brukar hämta lastbilar tidigt på morgonen och spendera resten av dagen med att leverera produkter till många olika livsmedelsbutiker. Timmerbilschaufförer å andra sidan gör flera resor från timmerhuset till en eller flera byggarbetsplatser. Vissa lokala lastbilstransportföretag kan också ta på sig försäljnings- och kundrelationsansvar för en kund, förutom att leverera företagets produkter.

Långväga lastbilar omfattar anläggningar som huvudsakligen sysslar med lastbilstransporter mellan avlägsna områden och ibland mellan USA och Kanada eller Mexiko. Dessa företag har 40 900 anläggningar och hanterar alla typer av varor.

Specialiserad godstransport ger godstransporter över vägarna, som på grund av storlek, vikt, form eller andra inneboende egenskaper kräver specialutrustning, till exempel flatbäddar, tankbilar eller kylvagnar. Denna bransch omfattar också flyttindustrin – det vill säga transport av hushålls-, institutionella och kommersiella möbler för individer eller företag som flyttar. Precis som allmän godstransport är specialiserad godstransport uppdelad i lokala och långväga komponenter. Den specialiserade godstransportsektorn innehöll 47 600 anläggningar 2008.

Många varor transporteras med intermodal transport för att spara tid och pengar. Intermodal transport omfattar alla kombinationer av transporter med lastbil, tåg, flygplan eller fartyg. Vanligtvis utför lastbilar minst en del av resan, eftersom de är det mest flexibla transportsättet. Till exempel börjar en transport av bilar från en monteringsanläggning sin resa när de lastas på järnvägsvagnar. Därefter transporterar tåg bilarna över hela landet till en depå, där transporterna bryts upp i mindre partier och laddas på traktorvagnar, som kör dem till återförsäljare. Var och en av dessa steg är noggrant orkestrerad och tidsinställd så att bilarna anländer precis i tid för att skeppas på deras nästa etapp av sin resa. Även om vissa förgängliga och tidskänsliga varor kan transporteras med flyg, hämtas de vanligtvis av lastbilar.

Lagrings- och lagringsanläggningar omfattade 15 200 anläggningar 2008. Dessa företag bedriver främst drift av lager- och lagringsanläggningar för allmänna varor och kylvaror. De tar ansvar för att hålla allmänna varor och kylvaror säkra och i gott skick. Ett växande antal lager- och lagringsanläggningar kan också tillhandahålla vissa logistiska tjänster, till exempel märkning, lagerstyrning, ompackning och transportarrangemang.

ARBETSMILJÖ

Lastbilschaufförer måste klara olika arbetsförhållanden, inklusive varierande väder- och trafikförhållanden, tristess och trötthet. Många lastbilschaufförer åtnjuter oberoende och arbetar utan direkt övervakning som finns vid körning över långa sträckor. Lokala lastbilschaufförer har ofta vanliga rutter eller uppdrag som gör att de kan återvända hem på kvällen.

Förbättringar på vägar och lastbilar minskar stressen och ökar effektiviteten för fjärrförare. Många avancerade lastbilar är utrustade med kylskåp, tv och sängar för deras förares bekvämlighet. I några av dessa toppmoderna fordon ingår satellitförbindelser med företagets huvudkontor så att förare kan få vägbeskrivningar, väder- och trafikrapporter och annan viktig kommunikation på några sekunder. Vid dåligt väder eller mekaniska problem kan lastbilsförare kommunicera med avsändare för att diskutera leveransscheman och åtgärder. Satellitlänkar tillåter avsändare att spåra lastbilens plats och övervaka bränsleförbrukning och motorprestanda.

Fordons- och mobilutrustningsmekaniker, installatörer och reparatörer arbetar vanligtvis inomhus, även om de ibland gör reparationer på vägen. Mindre skador, brännskador och blåmärken är vanliga, men allvarliga olyckor kan vanligtvis undvikas om butiken hålls ren och ordnad och om säkerhetsrutiner iakttas. Servicetekniker och mekaniker hanterar oljiga och smutsiga delar och kan stå eller ligga i besvärliga lägen för att reparera fordon och utrustning. De arbetar vanligtvis i väl upplysta, uppvärmda och ventilerade områden, men vissa butiker är kladdiga och bullriga.

Arbetare och handfrakt, lager och materialflyttare arbetar vanligtvis inomhus, även om de ibland kan utföra arbete på lastbilar och gaffeltruckar utanför. Dessa yrken kräver ofta mycket fysiskt arbete, inklusive tunga lyft.

Säkerhet är ett stort problem för lastbilstransporter och lagerindustrin. Användning av lastbilar, gaffeltruckar och annan tekniskt avancerad utrustning kan vara farlig utan lämplig utbildning och övervakning. Lastbilschaufförer måste följa de federalt föreskrivna certifieringar och förordningar som kräver att de underkastas droger och alkoholprov som anställningsvillkor. Arbetsgivare måste utföra slumpmässiga kontroller på jobbet av droger och alkohol.