Den 10 oktober 1957 namngavs Torsgränd i Kneippen.

Namngruppen ”fornnordisk mytologi”. Gatan tillkom genom en ny stadsplan 1956. Namnberedningen ansåg att gatan egentligen borde utgöra en förlängning av Torsgatan, men eftersom en sådan åtgärd hade krävt omnumrering av hela Torsgatan valdes istället namnet Torsgränd.