Den 22 november 1995 namngavs de tre vägarna i Tåby: Emil Smeds väg, Nyboms väg och Skärlinas väg.

Emil W Svensson var smed och drev ända in på 1950-talet smedjan i Tåby. Nybom var ett original vars hus i Tåby länge kallades ”Nybomskåken”.  Skärlina var den förste, kände, reguljäre lantbrevbäraren i Tåby, ”postmästarn” kallad.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.