Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014

Tid till boken Norrköpings gatunamn utkommer

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Annelundsvägen

Annelundsvägen

Annelundsvägen i Ljunga namngavs den 27 oktober 1960.

En rad torp och backstugor runt Ljunga innehåller personnamn: Annelund, Erikslund, Fredrikslund, Johanneslund, Karlsro, Katrineberg, Samuelsborg och Stenslund. De har förmodligen uppkallats efter den förste innehavaren eller bytt namn när någon annan tagit över.

Dragtorpsvägen

Dragtorpsvägen

Den 26 oktober 1970 namngavs Dragtorpsvägen i Krokek.

Vägen utgör förbindelsen till fastigheterna kring Dragtorpet. Torpet låg på häradsallmänningen vid Svintunaån och när det nämns i kyrkböckerna första gången 1791 gick det under namnet ”Draktorpet”. Ursprunget tros därför vara tillnamnet Drake vilket under 1800-talet ändrats till Drag-, kanske för att undvika association med draken ur fabelvärlden.

Bodavägen

Bodavägen

Bodavägen i Kimstad namngavs den 25 oktober 1984.

Vägen leder till Boda som bestod av byn Stora Boda med fyra gårdar och gården Lilla Boda samt utjorden Handköpet. En av gårdarna i Boda ägdes 1444 av Vreta kloster. Namnet går tillbaka till ordet bodar vilket kan syfta på en eller flera höbodar på en tidigare utmark.

Kvarteret Planket

Kvarteret Planket

Kvarteret Planket i Nordantill var namngivet 1729.

Namnet är ett minne från den tid då staden för tullkontrollens skull var kringgärdad av ett tullplank. I planket fanns förutom tullportarna också grindarna Bödelsgrinden, Drags port, Kransporten, Lindahls lucka, Romareport, Slottsgrinden och Syltgrinden.

(Kvarteret Planket till vänster om Slottsgatan. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Hallestagatan

Hallestagatan

Den 23 oktober 1956 namngavs Hallestagatan i Skärblacka.

Vägen har fått namn efter Hallestad som var det äldre namnet på gården Ribbingsholm. Namnet består av mansnamnet Halfdan och avsåg alltså ursprungligen ”Halfdans ställe”. Vägnamnet var vedertaget när det fastställdes 1956.

(Vykort, okänt år)

Kvarteret Kajan

Kvarteret Kajan

Kvarteret Kajan i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”.

Lövstigen

Lövstigen

Lövstigen i Skärblacka namngavs den 21 oktober 1958.

Vägen löper genom villasamhället Lövhagen. Lövhagen var ett torp under Ljusfors gård, senare blev det backstuga och därefter statarbostad till gården.

(Lövhagens villasamhälle. Vykort, okänt år)

Gamlebro

Gamlebro

Gamlebro mellan Gamla staden och Nordantill namngavs den 20 oktober 1938.

En rad viktiga vägar har dragits förbi här och på 1330-talet omnämns för första gången en bro på platsen. I slutet av seklet utgick ett påbud från riksdrotsen Bo Jonsson (Grip) att sex härader gemensamt skulle stå för underhållet av bron. ”Gambla broen” förstördes av ryssarna 1719 men stod åter uppbyggd 1729. Den ”kastades af våldsamt vattenflöde under ett bedöfvande brak i spillror” vid vårfloden 1788.

Trots en rad ombyggnader och reparationer var dock bron 1829 i så bristfälligt skick att den ersattes av Järnbron, byggd av gjutjärn och färdig 1832. Drygt 100 år senare – vid jultid 1938 – invigdes den nuvarande, bredare bron konstruerad av cement. Bron kallades Gambla broen på 1719 års karta, senare Gamla- eller Stadsbron (1769) och därefter Järnbron 1832–1938.

I och med den nya konstruktionen på 1900-talet ansågs inte namnet Järnbron vara lämpligt längre och i stället valdes namnet Gamlebro som ”häntyder på broförbindelsens ålder”. Gatan som leder till brons östra fäste heter dock fortfarande Järnbrogatan.

(Gamlebro år 1949. Foto: Werngrens ateljé. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Generalsgatan

Generalsgatan

Namnet Generalsgatan är belagt första gången på kartorna inför riksdagen 1769.

Många generaler har pekats ut som namngivare åt Generalsgatan, men inget allmänt accepterat svar har hittats. Möjligen kan gatan vara uppkallad efter de generaler som bevistade riksdagen 1769, men emot det talar att den hade fått sitt namn redan före riksdagen. Enligt en gammal tradition skulle namnet vara ett minne av generalkvartermästare Örnehufvud, som 1640 upprättade den första kända kartan över Norrköping. Arthur Nordén tvivlade dock på detta och lanserade generalen och landshövdingen greve Cronhielm – ”en på 1770-talet i staden känd person” – som gatunamnets förebild eller möjligen generalmajoren Cronstedt, som bevistade riksdagen vid samma tid och då kanske bodde i de trakterna av staden.

(Korsningen Generalsgatan – S:t Persgatan. Vykort)

Högbackavägen

Högbackavägen

Högbackavägen i Svärtinge namngavs den 18 oktober 1945.

En väg med brant backe.