S:t Olofskolan byggdes 1908 som centralskola, med skoladministration, skolbibliotek, specialundervisning och andra funktioner som skulle betjäna de yttre skolorna.

Skolbyggnaden ritades av Carl Bergsten och blev ett av hans mer inspirerade verk, klart påverkad av wienerjugend med dess strama, geometriska formspråk.

Adress: Skolgatan 7.

Ur Bebyggelseregistret.

(Foto: Jarub, licensierad under public domain via Wikimedia Commons)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.