Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens gatunamn

Lennings rondell

Den 11 september 2007 namngavs Lennings rondell på gränsen mellan stadsdelarna Berget och Kneippen.

Rondellen fick sitt namn efter det närbelägna Lennings sjukhem. John och Mathilda Lennings sjukhem “skapades 1888 genom en donation från disponenten John Lenning (1819–1879). Efter fem års utbildning vid engelska, franska och belgiska textilfabriker återkom han 1842 till Norrköping och startade klädestillverkning i eget namn. John Lennings livsverk blev dock Drags, som han på 1850-talet övertog från sin far. Han bildade 1854 Drags AB där han var disponent fram till 1875, och representerade Norrköpings stad i riksdagens första kammare från 1873 till sin död 1879. Han tillhörde stadsfullmäktige och var även bland annat medlem i skolrådet. Den rike men barnlöse John Lenning anslog i sitt testamente pengar till John och Mathilda Lennings sjukhem, John Lennings vävskola, en belönings- och pensionsfond för Drags arbetare samt en pensionsfond för ”förtjänta fattiga stadsbor”. Även Arbetareföreningens sjuk- och begravningskassa samt ett barnhem fick bidrag.”

(Bild ur jubileumsskriften ”John & Matilda Lennings sjukhem Norrköping 1888-2013″)

De äldsta namnen

Många av innerstadens namn dyker upp första gången på 1769 års karta, men det finns en del äldre belägg: ”Drotnings gathen” redan 1660, Gamla torget, Tyska torget, Saltängsbron och Bergsbron på kartor 1728-1729 samt Källvindsgatan i en annons i Norrköpings Wecko-Tidningar 1765.

(Geometrisk karta och beskrivning över Strandkvarteret, utförd 1728 av lantmätaren Sven Ryding. Även stadens övriga kvarter (=fjärdedelar) karterades: Dalskvarteret, Bergskvarteret och Nordankvarteret)

Drygt 1 500 namn

Boken kommer att ta upp alla gator, torg, broar, rondeller och parker i hela Norrköpings kommun. Det är ännu så länge oklart hur många det finns.
Kommunens officiella lista upptar 1 903 namn – men av dem har drygt 350 bytts ut eller upphört. Dessutom finns en del namn på gator som inte har byggts.
En kvalificerad gissning är att boken kommer att omfatta drygt 1 500 namn.

(Detalj av karta över Norrköping från 1879 av lantmätaren Alfred Rudolf Lundgren)

Lobbyverksamhet för Fornvägen

Många engagerade sig i Facebook-diskussionen om den forna Fornvägens vara eller icke vara i boken. De allra flesta vill ha med Fornvägen och så blir det kanske. Namnet finns ju kvar officiellt och “vägen” verkar vara farbar även om husen är rivna.

Det normala är att namn utgår när gatorna försvinner vid stadsplaneändringar och det verkar inte vara fallet med Fornvägen. Kanske kommer man åter igen att flytta in på Fornvägen nu när det inte längre bullrar från Bråvallaflottiljen.

Diskussionstråden på Facebook:
https://www.facebook.com/norrkopingsgatunamn/posts/548042475325468

Sida 94 av 110« Första...102030...9293949596...100110...Sista »

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.