Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Bokbindargatan

Bokbindargatan

Den 26 januari 1961 namngavs Bokbindargatan i Lagerlunda.

Namngrupp ”boktryckeri”. Fyra nya gator i norra Lagerlunda fick 1961 namn med anknytning till ”yrkesmän inom boktryckeriverksamheten” men inget specifikt motiv ges till varför. I den äldre delen av Lagerlunda hade kvarteren sedan gammalt namn efter olika yrken och de som låg närmast det nybyggda området hette Bokbindaren, Boktryckaren och Buntmakaren. Sannolikt fick de nya gatorna därför namn efter ”boktryckaryrken” och kvarteren namn som till exempel Boken, Titeln och Trycket.

Lyckåsvägen

Lyckåsvägen

Den 25 januari 1979 namngavs Lyckåsvägen i Klingstad, Kvillinge landsbygd.

Vägen fick sitt namn efter gårdsnamnet Lyckås på fastigheten Klingstad 3:3.

Husebygatan

Husebygatan

Den 23 januari 1947 namngavs Husebygatan i Oxelbergen.

Gatan är namngiven efter byn Huseby som enligt dokument från 1400-talet tycks ha legat inom Norrköpings stads nuvarande område.

Apelgatan

Apelgatan

Den 22 januari 1942 namngavs Apelgatan i Haga.

I närheten låg Taborsbergs Koloniträdgårdar och därför hämtades gatunamnen här från ”områden, som stå i samband med koloniträdgårdarnas verksamhet.”

Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden

Kvarteret Gräsanden i Saltängen namngavs senast 1862.

Namngrupp ”sjöfåglar”. När Saltängen under 1800-talets andra hälft utvidgades med 27 kvarter öster om Varvsgatan fick 24 av dem namn efter sjö-, träsk- och kärrfåglar ”vilka permanent eller sporadiskt besökt sankmarkerna på Skeppsholmen, Bregsholmen samt vassmarkerna omkring strömmen och Gästgivarehagen”, skrev Edward Ringborg.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.