Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Kvarteret Torget

Kvarteret Torget

Kvarteret Torget i Gamla staden var namngivet 1728.

Namngivet efter läget vid Tyska torget, som i sin tur fått sitt namn från Tyska kyrkan (nuvarande Hedvigs kyrka). Under 1600-talet ökade antalet borgare med tyskt ursprung kraftigt i Norrköping och 1660 gav exdrottning Kristina privilegium till en tysk församling i Norrköping.

(Tyska torget med kvarteret Torget i bakgrunden. Vykort. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Lövvedsvägen

Lövvedsvägen

Lövvedsvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Vägen sträcker sig förbi området Lövhagen. Lövhagen var ett torp under Ljusfors gård, senare blev det backstuga och därefter statarbostad till gården.

Björnlundavägen

Björnlundavägen

Björnlundavägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Information saknas om bakgrunden till namnet. Vägen förlängdes 1973 och ersatte delvis Blockvägen.

Kvarteret Kopparhammaren

Kvarteret Kopparhammaren

Kvarteret Kopparhammaren i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

År 1695 anlade Petter Wetterberg (ca 1665–1714) här en kopparhammare där allt stadens grövre kopparsmide kom att utföras. Petter Wetterberg, som var kopparslagarmästare och rådman, arrenderade även under sju års tid Holmens Bruk och var året före sin död Norrköpings näst förmögnaste man. Hans änka Dionysia Stockenström (1665–1732) drev den stora kopparhammarrörelsen vidare.

(Kvarteret Kopparhammaren till vänster och Kåkenhus till höger år 1920. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

”Måhända ordlek, anspelande på läget i Dalen, trots att kvadraten tillhörde Bergskvarteret”, spekulerade Edward Ringborg. Även Arthur Nordén är inne på det geografiska läget men utesluter inte att namnet kan komma från de dalkarlar ”som förr användes vid byggen här i staden”.

(Kvarteret Dalkarlen längs S:t Persgatan år 2007. Foto: Harri Blomberg/Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0-migrated)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.