Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Kvarteret Brickan

Kvarteret Brickan

Den 25 april 1960 namngavs kvarteret Brickan i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

Kvarteret Kondoren

Kvarteret Kondoren

Kvarteret Kondoren i Söderstaden namngavs senast 1906.

Namngrupp ”fåglar”.

(Höghus i kvarteret Kondoren år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Tulpanen

Kvarteret Tulpanen

Den 23 april 1990 namngavs kvarteret Tulpanen i Gamla staden.

Kvarteret upptogs 1728 till hälften av två trädgårdstomter, varav den ena ägdes av den framstående handelsmannen och redaren Gert Johansson Dahlgren. Kvarteret hette Tulpan från 1728 till 1990 då ett antal kvartersnamn ändrades till bestämd form efter en uppmaning från Ortnamnsarkivet.

(Adelfiakyrkan i nuvarande kvarteret Tulpanen 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Aktergatan

Aktergatan

Den 23 april 1990 namngavs Aktergatan i Lindö.

Namnberedningens motivering löd: ”Gator inom angränsande delar av Lindö har namn med anknytning till sjö, hav och båtar, varför det kan vara lämpligt att även denna gata får samma anknytning, förslagsvis Aktergatan.”

Kvarteret Krogen

Kvarteret Krogen

Kvarteret Krogen i Nordantill var namngivet 1729.

Här låg krogen vid norra tullporten, och två tomter i kvarteret ägdes 1728 av bryggaren Olof Winter (ca 1660–1737) och bryggaren Lorens Norins änka.

(Före detta Karl Johansskolan i kvarteret Krogen år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.