Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Råggatan

Den 25 februari 2009 namngavs Råggatan i Rambodal.

Namnet hämtades ur gruppen ”jordbruk” liksom för de flesta andra gator i stadsdelen.

Herstabergsvägen

Den 24 februari 1972 namngavs Herstabergsvägen i Herstadberg.

Vägen leder till och genomkorsar området Herstadberg. Herstabergs herrgård som omtalas första gången 1409. Den har varit i bland annat släkten Horns, fabrikören John Swartz och grosshandlaren Ludvig Ringborgs ägo. Mangårdsbyggnaden om 19 rum och kök liksom gårdsflyglarna uppfördes på 1830-talet. I dag finns bara de gula flygelbyggnaderna kvar.

Gården hette ursprungligen Herstad och den äldsta kända formen, Hirikstadha, visar att namnet består av det fornsvenska mansnamnet Hirik eller Herik. Slutledet berg lades till i slutet av 1700-talet och är ett vanligt sätt att förädla herrgårdsnamn. Stavningen av herrgårdens namn har skiftat vilket lett till att stavningarna på stadsdelen Herstadberg och gatan Herstabergsvägen skiljer sig åt.

Kvarteret Landskyrkan

Kvarteret Landskyrkan har haft detta namn sedan 1728.

Här låg S:t Johannes kyrka, som kallades ”landskyrkan” eftersom den var landsförsamlingens kyrka vid sidan av ”stadskyrkan”, stadsförsamlingens S:t Olai kyrka. Den äldsta S:t Johannes kyrka tros vara byggd redan på 1100-talet och var sannolikt den första kyrkan i Norrköping. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1827 och blev hörsal 1913 sedan församlingen byggt en ny kyrka söder om staden.

(S:t Johannes kyrka 1806. Teckning av Johan Fredrik Kock)

Kvarteret Gamla Rådstugan

Gamla Rådstugan hör till stadens äldsta kvartersnamn från 1728.

I kvarteret låg stadens äldsta rådhus. I Norrköping kan en rådsstyrelse med borgmästare och råd spåras tillbaka till 1363. Rådet sammanträdde i rådstugan, som troligen låg vid stadens torg (nuvarande Gamla torget). Här låg i alla fall de äldsta kända rådstugorna. Den första förstördes 1567 då svenskarna själva brände ned staden inför en dansk attack. Den andra uppfördes på 1640-talet, men försvann redan vid den stora stadsbranden 1655. Tills dess att ett nytt rådhus vid Tyska torget stod klart 1734 användes provisoriska lokaler på olika håll i staden, bland annat handelsgillets hus vid Gamla torget.

(Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Mässvägen

Den 23 februari 1968 namngavs Mässvägen i Åby.

Vägen löper till det område där Åbymässan, en idrottsmässa, arrangerades under många år från 1930-talet och framåt. Här fanns bland annat två dansbanor.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.