Norrköpings historia

 

Nyheter

Vackert och läsvärt om staden (recension)

"Det är med viss förväntan jag påbörjar läsningen av Karl Magnus Peurells bok Vandringar i Norrköping. Jag har aldrig själv haft förmånen att vara med på någon av Peurells stadsvandringar, men jag hört mycket om dem. Ryktet säger att ska man gå på en stadsvandring i...

läs mer

Marinarkeologer utforskar Inre hamnen

I Norrköping genomförs just nu marinarkeologiska undersökningar i inre hamnen. Anledningen är att en ny detaljplan ska tas fram för området. P4 Östergötland 2015-05-07

läs mer

Har vi hittat medeltid i Rodgagatan?

Kommer ni ihåg det lilla huset vi hittade när vi grävde i Rodgagatan i Norrköping förra året? Nu har vi fått de dendrokronologiska dateringarna från Hans Linderson vid Nationella laboratoriet för vedanatomi ochdendrokronologi på Lunds Universitet. Hans var lite...

läs mer

Fyndläge vid byggboom

Byggboomen i stan innebär högkonjunktur för arkeologerna. Just nu gräver man på parkeringen vid Gamla Rådstugugatan. Folkbladet 2015-04-15

läs mer

Ny bok berättar om stans gator

Skrönor, arkitektur, historia och stadsvyer i skiftande årstider samlas i Karl Magnus Peurell och Anders Kratz nya bok ”Vandringar i Norrköping”. Folkbladet 2015-03-07

läs mer

Dagens namn

Tegelängsgatan

Tegelängsgatan

Tegelängsgatan i Sylten namngavs den 2 december 1915.

Tegelängsgatan sträcker sig genom den gamla Tegelängen där det förr fanns ett tegelbruk och några stugor fortfarande på 1930-talet kallades Tegelängen. Ängen låg mellan staden och tegelbruket vid Syltberget (1719) och här hade den inflyttade stockholmaren Anders Nyman 1708 startat ett repslageri.

(Kooperativa förbundets margarinfabrik på Tegelängsgatan. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)

Kvarteret Karlsro

Kvarteret Karlsro

Kvarteret Karlsro i Slottshagen namngavs den 1 december 1980.

Området friköptes från Marieborg på 1880-talet och fick namnet Karlsro efter ägaren Karl Gustafsson. Här uppfördes ett villaområde, en större trädgårdsanläggning och en stor snickerifabrik. Fabriken lades ned 1917 och följdes samma år av Norrköpings Varfs- & Verkstads AB. Därefter pågick ett omfattande båtbyggande i Karlsro, bland annat minsvepare under andra världskriget och oljetankrar på 1950- och 1960-talen. Det sista företaget, Karlsro Varv, lades ned i mitten av 2010-talet.

(Ångaren Mongolia torrsatt för underhållsarbeten på Karlsro varv år 1924. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Pilotgatan

Pilotgatan

Pilotgatan i Pryssgården namngavs den 30 november 1992.

Namngrupp ”flygtermer”. Gatorna i området hade ”tidigare erhållit namn inom gruppen flygtermer” på grund av närheten till Bråvalla flygflottilj F13.

(Piloter ur 2:a jaktdivisionen F 13 Bråvalla år 1981. Foto: Rune Rydh. Ur F 13 bildsamling, Flygvapenmuseums bildarkiv)

Kvarteret Grenen

Kvarteret Grenen

Kvarteret Grenen i Pryssgården namngavs den 29 november 1961.

Namngrupp ”odling”.

Kvarteret Kronomagasinet

Kvarteret Kronomagasinet

Kvarteret Kronomagasinet på Saltängen namngavs den 28 november 1983.

I området låg från 1770-talet ett kronobränneri. Sedan bränneriverksamheten upphört användes byggnaderna som kronomagasin, det vill säga större förrådshus för kronans spannmål. Från 1870-talet fanns här kvarteren Västra Kronomagasinet och Östra Kronomagasinet.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.