Norrköpings historia

 

Nyheter

Bror-Tommy Sturk ny chef för Norrköpings stadsmuseum

Bror-Tommy Sturk blir ny chef för Norrköpings stadsmuseum. Han har arbetat som stadsantikvarie sedan 2009 i Norrköpings kommun och har sedan januari i år också varit tillförordnad chef för stadsmuseet. P4 Östergötland 2013-06-24

läs mer

Dagens namn

Kättsättersgatan

Den 23 mars 1972 namngavs Kättsättersgatan i Skarphagen.

Döpt efter godset Kättsätter som också gav namn åt ett område i Skarphagen. Gården är känd sedan början av 1400-talet och blev fideikommiss inom Ekemanska släkten 1795. Kättsätter innehåller det fornsvenska mansnamnet Kætil och slutledet säter i betydelsen skogsäng eller utmarksäng.

Kvarteret S:t Olai Kyrka

Kvartersnamnet S:t Olai Kyrka är känt sedan 1879.

Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes troligen på 1100-talet och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1765–1767 och är den fjärde kyrkan på platsen. I början av 1800-talet upphörde man med begravningar på kyrkogården.

År 1728 och fram till 1870-talet utgjorde S:t Olai Kyrka och Storkyrkan ett gemensamt kvarter med namnet Storkyrkan.

(S:t Olai kyrka i boken Märkligare svenska kyrkor, 1874)

Kvarteret Asken

Kvartersnamnet Asken är känt sedan 1729.

”Växte möjligen någon större ask inom kvadraten. Bland tomtägarna 1728 fanns ingen med namnet Ask eller dess sammansättningar. Måhända fanns någon bemärkt hyresgäst med namn, varifrån kvadratens namn sprungit”, skrev Edward Ringborg i Till Norrköpingskrönikan.

(IOGT:s hus på Garvaregatan 24 i kvarteret Asken 1923. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Alreiksgatan

Den 21 mars 1912 namngavs Alreiksgatan i Söderstaden.

Namngruppen ”märkesmän i stadens historia”. Anders Alreik (1792–1865) var bondson från Bankekinds socken, gick trivialskola i Norrköping och studerade senare vid Uppsala universitet. Han var verksam vid Lantmäterikontoret i Stockholm 1821–1849 och avancerade där till överingenjör. Sedan han förbigåtts vid utnämningen av chefsposten lämnade han ämbetsverket och köpte i stället diverse större egendomar, bland annat Himmelstalund. När han dog hade den från början fattige Alreik samlat ihop en förmögenhet på närmare en halv miljon riksdaler riksmynt som han donerade till Gustavianska barnhuset i Norrköping och till sin födelseförsamling. På minnesstenen på Bankekinds kyrkogård kan man läsa: ”I stiftelserna hans minne, i födelsebygden hans grav”.

Kvarteret Bommen

Den 20 mars 1998 namngavs kvarteret Bommen i Berget.

Kvarteret låg ursprungligen precis intill den västra tullbommen. Från Västertull löpte landsvägen mot Linköping. Kvarteret var en del av kvarteret Gamlabyn som 1998 delades i Bommen, Vävstolen och Kopparhammaren. Den västra delen av Bommen var dock redan 1729 ett eget kvarter med namnet Bommen.

(Västertulls tullstuga på S:t Persgatan. Okänd fotograf. Byggnadsnämndens arkiv, Norrköpings stadsarkiv).

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.