Norrköpings historia

 

Nyheter

Gatunamnen en nyckel till vår stads historia

Journalisten Peter Kristensson har gjort en komplett genomgång av gatunamnen i Norrköping. Det är sannerligen ett imponerande arbete bakom ”Norrköpings gatunamn”, en bok som lär oss om stadens historia. Folkbladet 2015-01-22

läs mer

Fängelsebyggnader hotas av rivning

Flera av de gamla fängelsebyggnaderna kan rivas när det ska bli bostäder i området. Nu reagerar stadsantikvarien över att en unik kulturmiljö kan gå förlorad. Norrköpings Tidningar 2015-01-21

läs mer

Nytt intresse för Erik Chambert

Erik Chambert är ett stort namn i den lokala kulturhistorien, men en gång i tiden var han också ett namn i internationella sammanhang. Norrköpings Tidningar 2015-01-17

läs mer

Oviss framtid för skolmuseum

Det är oklart vad som kommer att hända med det unika skolmuseet i Norrköping. Museet har lokaler i den gamla Oskarsskolan som ska byggas om och användas till annat av kommunen. P4 Östergötland 2015-11-27

läs mer

Dagens namn

Lövvedsvägen

Lövvedsvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Vägen sträcker sig förbi området Lövhagen. Lövhagen var ett torp under Ljusfors gård, senare blev det backstuga och därefter statarbostad till gården.

Björnlundavägen

Björnlundavägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Information saknas om bakgrunden till namnet. Vägen förlängdes 1973 och ersatte delvis Blockvägen.

Kvarteret Kopparhammaren

Kvarteret Kopparhammaren i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

År 1695 anlade Petter Wetterberg (ca 1665–1714) här en kopparhammare där allt stadens grövre kopparsmide kom att utföras. Petter Wetterberg, som var kopparslagarmästare och rådman, arrenderade även under sju års tid Holmens Bruk och var året före sin död Norrköpings näst förmögnaste man. Hans änka Dionysia Stockenström (1665–1732) drev den stora kopparhammarrörelsen vidare.

(Kvarteret Kopparhammaren till vänster och Kåkenhus till höger år 1920. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Dalkarlen

Kvarteret Dalkarlen i stadsdelen Berget var namngivet 1729.

”Måhända ordlek, anspelande på läget i Dalen, trots att kvadraten tillhörde Bergskvarteret”, spekulerade Edward Ringborg. Även Arthur Nordén är inne på det geografiska läget men utesluter inte att namnet kan komma från de dalkarlar ”som förr användes vid byggen här i staden”.

(Kvarteret Dalkarlen längs S:t Persgatan år 2007. Foto: Harri Blomberg/Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0-migrated)

Kvarteret Trekanten

Kvarteret Trekanten i Kneippen namngavs senast 1897.

Kvarteret är trekantigt och ett av få i Kneippen som inte fick namn efter djur.

(F d Stora pensionatet i hörnet av Kneippgatan och Vinkelgatan i kvarteret Trekanten år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.