Norrköpings historia

 

Nyheter

50 år har gått sen NU 64

Det är 50 år sedan Norrköping kände behovet av att brösta upp sig inför omvärlden som staden med det blomstrande näringslivet, den starka industrin, den “nya” hamnen och det vitala kulturlivet. Under tre sommarveckor satte NU 64 sin prägel på hela Norrköping.

Norrköpings Tidningar 2014-06-21

Sida 20 av 23« Första...10...1819202122...Sista »

Dagens gatunamn

Första Kyrkvägsgränd

Den 21 november 1968 namngavs Första Kyrkvägsgränd i Pryssgården.

Den bildar tillsammans med de samtidigt namngivna Andra Kyrkvägsgränd, Tredje Kyrkvägsgränd och Fjärde Kyrkvägsgränd det som torde vara Norrköpings märkligaste namnsvit. Gränderna har fått sina namn av att de är återvändsgator som utgår från Kyrkvägen.

Axgårdsvägen

Axgårdsvägen i Åby omtalas första gången 1966.

Vägen har fått namn efter fastigheten Axgård som var en postadress i Åby 1962.

Vildapelvägen

Den 26 november 2013 namngavs Vildapelvägen i Styrstad.

Namnvalet motiverades av de äppelodlingar som finns i närheten. Vildapel är en egen art som kan vara svår att skilja från förvildade äppelträd.

Urmakarvägen

Urmakarvägen i Krokek omnämns första gången 1970.

Här ägde en urmakare Mobeck en sommarvilla. Det kan ha varit urfabrikören Isak Mobeck (1869–1942), innehavare av firman Isak Mobeck & Söner på Drottninggatan i Norrköping, eller någon av hans söner och delägare, Bengt och Magnus.

(Far och söner Mobeck i Porträttgalleri från Östergötland, 1937)

Händelövägen

Den 14 november 1935 namngavs Händelövägen i Lindö.

Vägen ledde före Lindökanalens tillkomst till Händelö gård. Gården nämns första gången 1322 då Ingegerd Svantepolksdotter skrev ett gåvobrev daterat på Händelö, och bland gårdens senare ägare finns ätterna Bååt, Hård af Segerstad, Banér, Lilje, Lilliehöök, Horn, Sperling och Lejonhufvud. År 1853 köptes Händelö av friherre Nils Algernon Adolf Stierneld (se Stjerneldsvägen). Huvudbyggnaden byggdes 1850–1853 på samma plats som en äldre byggnad från tiden efter rysshärjningarna 1719. Gården kom 1901 i Norrköpings stads ägo. Närområdet präglas i dag av storskalig industri, men gården är omgiven av ett vackert landskap av ekbackar, åkermark och gammal hagmark.

Gården har fått sitt namn av ön Händelö som omfattade den bergiga nordvästra delen av dagens Händelö. Namnet innehåller det numera utdöda ordet händil som betyder knippa eller bunt. Troligen har man i området samlat lövkvistar som buntats ihop till kärvar för att dryga ut höet.

(Händelö gård 1982. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar. Fotograf okänd)

Sida 20 av 110« Första...10...1819202122...304050...Sista »

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.