Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Skarpskyttevägen

Den 23 september 1952 namngavs Skarpskyttevägen i Åby.

Vägen löper i riktning mot Skarpskytteslätten där Bråbo skarpskyttar hade skjutbana och exercisplats. Området blev senare Åbys första idrottsplats.

Röda stugans gata

Röda stugans gata

Den 22 september 1938 namngavs Röda stugans gata i Sylten.

Namnet valdes för att ”bevara minnet av ett känt, numera nedrivet utvärdshus, beläget ungefär vid gatans norra ändpunkt”. Röda Stugan återfinns på kartor över Norrköping sedan 1785 och räknas som stadens äldsta värdshus. Det låg på det som då kallades Hospitalsholmen som var omgiven av vatten in på 1900-talet. Båtutflykter till Röda Stugan var ett uppskattat söndagsnöje för borgerskapet som här spelade kägel, rodde och drack punsch.

Stugan lär ursprungligen vara uppförd för ängvaktare och fiskare av Mässingsbruket som arrenderade Hospitalsholmen från mitten av 1750-talet. En ny värdshusbyggnad uppfördes på 1910-talet och namnet har förts vidare av Café Röda Stugan.

(Värdshuset Röda stugan. Litografi efter oljemålning av Knut Larson 1887. Litografiska Museets Digitala Arkiv (CC BY-SA 2.5 SE).

Röda stugan

Café Röda Stugan 2015. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Väderstrecksnamnen

Väderstrecksnamnen

Den 18 september 1958 gjorde en stor översyn av gatunamnen i Norrköping. Då ändrades en rad namn som började med Norra, Södra, Östra och Västra. Gator där olika delar hade olika namn fick samtidigt ett enda namn (t.ex. Norra och Västra Kungsgatan som blev Kungsgatan).

Endast Promenaderna fick behålla sin väderstrecksnamn med hänvisningen till den centrala ställning de ”intar i norrköpingsbornas medvetande” och att de har en “verklig funktion för underlättandet av orienteringen”.

Lilla Nygatan > Skiljegatan
Norra Bryggaregatan > Mäster Påvels gränd
Norra Plankgatan > Plankgatan
Norra Strandgatan > Brokikargatan
Norra Strömsgatan > Saltängsgatan
Södra Bryggaregatan > Bryggaregatan
Södra Strömsgatan > Fleminggatan
Västra Kronomagasinsgatan > Brännerigatan
Östra Kyrkogatan > Kristinagatan

Norra Kungsgatan och Västra Kungsgatan > Kungsgatan
Södra Kyrkogatan och Norra Kyrkogatan > Olai Kyrkogata
Södra Promenaden och Västra Promenaden > Södra Promenaden
Södra Nygatan och Västra Nygatan > Nygatan
Södra S:t Persgatan och Västra S:t Persgatan > S:t Persgatan

(Kompassros från “Karta över Norrköping. Upprättad och utgiven av Stadsingenjörskontoret 1964”.)

Värdshusgatan

Värdshusgatan

Den 16 september 1954 namngavs Värdshusgatan i Kneippen.

Gatunamnet minner om värdshuset Västra Lund som uppfördes av Holmens bruk 1759 i Korshagen vid landsvägen mot Linköping. Här kunde stadens invånare ”sig förlusta och därjämte få något till förtäring och förfriskning”, enligt Björn Helmfrids bok Holmenöden och Västra Lund var ett livligt frekventerat värdshus fram till 1830-talet. Det fick sitt namn i analogi med de på motsatta sidan av Strömmen belägna Norra Lund och Himmelstalund.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.