Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Grytstorget

Den 22 november 1995 namngavs Grytstorget i stadsdelen Berget.

Torget ligger vid en viktig plats i Norrköpings industrihistoria. Här fanns Gryts kvarn redan 1487 och stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten och uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg & Arosenius blev snabbt Norrköpings största industri och Sveriges största ylletillverkare. Senare köpte Norrköpings Bomullsväfveri tomten för att bygga ett nytt spinneri och Tuppens stora fabriksbyggnad stod således klar 1861. I lokalerna finns sedan 1999 Norrköpings Science Park. Från Grytstorget utgår Norra Grytsgatan och i närheten finns Södra Grytsgatan.

Namnet Gryt sägs ha kommit av ett gryt – det vill säga stenkummel eller stenröse – som funnits här.

(Grytstorget till vänster om Gryts fabriksområde. Foto: Harri Blomberg/Wikimedia Commons)

Stjerneldsvägen

Den 14 november 1935 namngavs Stjerneldsvägen i Lindö.

Vägens namn vill erinra om ”en av de mer bekanta ägarne av Lindösäteriet excellensen N. A. Stjerneld”. Friherre Gustaf Nils Algernon Adolf Stierneld (1791–1868) ingick i kronprins Karl Johans kansli under kriget i Tyskland 1813–1814 och deltog i fredskongressen i Kiel. Han var därefter diplomat i Haag och London, och senare statsminister för utrikes ärendena (motsvarande dagens utrikesminister) 1838–1842 och 1848–1856. Han ägde godsen Händelö, Lindö och Västerbyholm.

(G. N. A. A. Stiernelds serafimersköld i Riddarholmskyrkan. Foto: Riddarholmskyrkan)

Vulkangatan

Den 8 november 1928 namngavs Vulkangatan i Butängen.

Gatan fick sitt namn till minne av AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som bildades 1877. Verksamheten omfattade tillverkning av ångpannor, ångmaskiner, motorer, pumpar med mera. International Harvester från Chicago köpte 1905 Vulcans fastighet och öppnade där filial för tillverkning av skörde- och slåttermaskiner. Sedan verksamheten flyttats från Norrköping övertogs lokalerna av Noss AB som tillverkar produkter för cellulosa- och pappersindustrin.

(Mekaniska Verkstaden Vulcan, 1900. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Taborsbergsvägen

Den 7 november 1929 namngavs Taborsbergsvägen i Haga.

Taborsbergsvägen leder till Taborsbergs herrgård. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. Släkten Gyllenkrook var gårdens sista adliga ägare och då bodde här de två ”fröknarna Gyllenkrook” från Regnaholm. På 1920-talet kom gården i stadens ägo och området styckades upp i tomter som bebyggdes – först den östra delen och sedan den västra – och kom att bli Taborsbergs villaområde. Herrgårdens huvudbyggnad användes som flerfamiljshus tills den 1969 köptes av Östra Eneby församling och blev Taborsbergskyrkan, invigd 1981. Kyrkan köptes senare av kommunen, avsakraliserades 2008 och är numera Taborsbergs förskola.

Namnet Taborsberg är bibliskt. Tabors berg i Galileen, Israel, anses ha varit platsen för ”Jesu förklaring” i Matteusevangeliet. Vägnamnet var hävdvunnet när områdets gator namnsattes 1929, men då hade enbart vägdelen norr om herrgården dagens sträckning. Söderut löpte vägen först i det som numera är Björkallén och sedan längs en nu överbyggd väg i sydostlig riktning mot Finspångsvägen. Även Björkallén, Gyllenkrooksvägen och Herrgårdsvägen har fått sina namn av Taborsberg.

(Taborsbergs herrgård. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.