Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Drygt 1 500 namn

Boken kommer att ta upp alla gator, torg, broar, rondeller och parker i hela Norrköpings kommun. Det är ännu så länge oklart hur många det finns.
Kommunens officiella lista upptar 1 903 namn – men av dem har drygt 350 bytts ut eller upphört. Dessutom finns en del namn på gator som inte har byggts.
En kvalificerad gissning är att boken kommer att omfatta drygt 1 500 namn.

(Detalj av karta över Norrköping från 1879 av lantmätaren Alfred Rudolf Lundgren)

Lobbyverksamhet för Fornvägen

Många engagerade sig i Facebook-diskussionen om den forna Fornvägens vara eller icke vara i boken. De allra flesta vill ha med Fornvägen och så blir det kanske. Namnet finns ju kvar officiellt och “vägen” verkar vara farbar även om husen är rivna.

Det normala är att namn utgår när gatorna försvinner vid stadsplaneändringar och det verkar inte vara fallet med Fornvägen. Kanske kommer man åter igen att flytta in på Fornvägen nu när det inte längre bullrar från Bråvallaflottiljen.

Diskussionstråden på Facebook:
https://www.facebook.com/norrkopingsgatunamn/posts/548042475325468

Fornvägen som försvann

I dag uppmärksammades jag av en jobbarkompis på en försvunnen väg: Fornvägen i Fiskeby. Den namngavs 1948 och är fortfarande officiellt en gata enligt kommunens register, men om man tittar på flygbilder och Google Street View blir man ju minst sagt tveksam.

Vägen i förgrunden är Sörbyvägen och längst ut till höger ligger Fröhusvägen. I mitten bakom en grind: Fornvägen.

Boken ska ju bara innehålla existerande gator – så frågan är om verkligen Fornvägen kvalar in.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.