Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Vinkelgatan

Vinkelgatan hör till de urspårungliga gatunamnen i Kneippen. Gatan ändrar riktning i tydliga vinklar.

Lagerlundaparken

Den 20 mars 1951 namngavs Lagerlundaparken i Lagerlunda.

Parken är namngiven efter stadsdelen som i sin tur fått namn efter Lagerlunda – en jordbruksfastighet med trädgårdsanläggning som låg vid vägen till Ingelstad. Fastigheten hade styckats av från Ståthöga gård någon gång under senare delen av 1800-talet.

Björkallén

Den 19 mars 1942 namngavs Björkallén i Haga.

Den gamla allén som ledde fram till herrgården Taborsberg var 1942 ännu kantad av björkar. På 1930 års karta utgjorde Björkallén norra delen av den äldre Taborsbergsvägen.

Se vidare Taborsbergsvägen.

Sandbygatan

Sandbygatan gick genom Sandbykvarteret som fått sitt namn från gården Sandby, som låg strax norr om gatans nordöstra ände.

Sandby nämns ett par gånger under 1400-talet och har ofta haft samma ägare och brukare som Ståthöga. Redan på 1870-talet började området kring Sandby, öster om Stockholmsvägen, delas upp i tomter och bebyggas. Det var början till Norra förstäderna.

Namnet Sandbygatan är känt sedan 1910 och gatan fick behålla sitt namn vid den officiella namngivningen av områdets gator 1928.

(Karta över Norrköping, 1930)

Älvgatan

Älvgatan hör till de äldsta gatunamnen i Kneippen. Gatan ledde från början ända ner till ”älven”, det vill säga Motala ström.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.