Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Festplatsvägens bakgrund

Jag gjorde en fältstudie när jag ändå var i Kårtorp och hittade bakgrunden till namnet Festplatsvägen.

Kummelgatan och Storhögsgatan

Den 3 oktober 1990 namngavs Kummelgatan och Storhögsgatan i Brånnestad. I närheten finns ett gravfält, monumentalt placerad på krönet av en höjd och som består av omkring 85 fornlämningar: fyra högar och cirka 81 runda stensättningar, möjligen till stor del från yngre järnåldern.

Yxvägen

Den 4 oktober 1963 namngavs Yxvägen i Åby.

Vägnamnet associerar till Hults bruk utanför Åby som grundades 1697 då Jacob Reenstierna fick privilegium att starta tillverkning av skeppsspik. På 1700-talet började Hults bruk även tillverka stångjärn och på 1880-talet inleddes industriell tillverkning av yxor. År 1899 uppfördes brukets herrgård, som ritats av arkitekten Isak Gustaf Clason.

Yxvägen namngavs samtidigt som Bruksvägen, Hammarvägen (nuvarande Lievägen), Skaftvägen och Smedvägen.

Bergbrantsvägen och Hällmarksvägen

Den 28 september 2010 namngavs Bergbrantsvägen och Hällmarksvägen i Arkösund. Namnen hämtade från den nyckelbiotop (dvs. skogsområde med mycket höga naturvärden) som ligger väster om bebyggelsen. Biotopområdet består av hällmark och bergbranter.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.