Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Sandbergsgatan

Den 23 januari 1947 namngavs Sandbergsgatan i Såpkullen.

Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Hjalmar Sandberg (1844–1923) var en välkänd kulturpersonlighet i Norrköping. Han var publicist, kritiker och översättare. Åren 1888–1891 var han chefredaktör på Svenska Dagbladet. Dessförinnan arbetade han bland annat på Nya Dagligt Allehanda som konst- och litteraturanmälare. Hjalmar Sandberg donerade pengar till en fond för sociala ändamål samt till en särskild fond med föräldrarnas namn, Carl och Mika Sandbergs fond, där räntan skulle användas för ett konstmuseum i Norrköping. Sandberg skänkte även sin  boksamling till stadsbiblioteket. Hans arkiv förvaras i Norrköpings stadsarkiv och består bland annat av korrespondens i litterära ämnen med August Strindberg med flera.

Hagagatan

Den 22 januari 1942 namngavs Hagagatan i Haga.

Namngiven efter gården Haga som  låg nära den plats där Rågången och Breda vägen nu strålar samman. Gården var först varit torp under Taborsberg och omkring 1918 togs marken i anspråk som kolonijord för Norrköpingsbor under namnet Taborsbergs koloniträdgårdar.

(Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar CC PDM)

Zätas plats

Den 15 januari 2016 namngavs Zätas plats i Oxelbergen.

Platsen namngavs efter ”kulturpersonen Lennart ’Zäta’ Anderzon (1927–1989) som även var verksam som journalist, revyförfattare, versmakare och kåsör”. Med början 1946 skrev han tusentals dagsverser i Östergötlands Dagblad och senare i Norrköpings Tidningar under signaturen ”Anderzon med Zäta”. Han samarbetade med Tjadden Hällström i över 40 år och tillsammans skrev de omkring 100 revyer och krogshower samt sketcher för bland andra Kar de Mumma, Git Gay och Anita Lindblom. Grönområdet som fick Zätas namn ligger intill hans arbetsplats Norrköpings Tidningar och namngivningen initierades genom ett medborgarförslag.

Carl Johans park

Den 21 december 1999 namngavs Carl Johans park i Nordantill.

Parken har fått sitt namn efter Karl XIV Johan-statyn. Här fanns ett torg när Nya staden anlades på Saltängen i början av 1600-talet. Något namn är inte känt förrän 1751 då det på kartan hette Saltängstorget. När statyn av Karl XIV Johan (skapad av den tyske skulptören Ludwig Schwanthaler) avtäcktes 1846 ändrades namnet till Carl Johans torg. Efter en donation från stadsfullmäktiges ordförande, konsul John Philipsson, anlades 1887 en park, som fick namnet Karl Johans park (senare Carl Johansparken). På 1860- eller 1870-talet skapade också en park norr om Slottsgatan, kanske i samband med att järnvägsstationen stod färdig 1866. Den hette först Stadsparken och senare Järnvägsparken. Från omkring 1970 räknades båda parkerna som en och samma med namnet Carl Johansparken vilket 1999 ändrades till Carl Johans park. I parken finns sedan 1926 varje år kaktusplanteringen, som är Sveriges äldsta motivgrupp och består av 25 000 växter.

(Carl Johans torg. Ur fotosamlingen Swartzens minne, Norrköpings stadsarkiv)

Brånnestadsgatan

Den 18 december 1980 namngavs Brånnestadsgatan i Brånnestad.

Gatan utgör infartsgatan till stadsdelen och leder till Brånnestads gård vars mangårdsbyggnad uppfördes 1935 medan arrendebostaden är av tidigare datum: omkring 1900. Brånnestad omtalades första gången 1405 och hette då Brandstadhum. Förledet är en genitivform av mansnamnet Brand och slutledet det fornsvenska ordet stadher (ställe, plats).

Trumpetaregatan i Navestad hette Brånnestadsgatan fram till 1980.

(Mangårdsbyggnaden och arrendatorsbostaden på Brånnestads gård. Foto: Tingstad hembygdsförening)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.