Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

S:t Johannesgatan

Den 14 oktober 1937 namngavs S:t Johannesgatan i Klingsberg.

Döpt efter S:t Johannes kyrka. I slutet av 1800-talet ansåg inte landsförsamlingen det var lämpligt att kyrkan låg inne i staden. Man sålde den till Norrköpings stad och köpte i stället mark en bit utanför stadsbebyggelsen. Här invigdes 1906 en nygotisk kyrka efter ritningar av stadsarkitekt Karl Flodin. S:t Johannes gamla kyrka är i dag Hörsalen. Gatan var tänkt att löpa förbi S:t Johannes kyrka och utgöra en förbindelseled mellan Hagebygatan och Gamla Övägen, men i stället utökades kyrkogårdens område åt nordväst.

Gjuterigatan

Den 11 oktober 1928 namngavs Gjuterigatan i Marielund.

Gatan är namngiven efter Söderströms Gjuteri och Mekaniska Verkstad, allmänt kallat ”Lilla Gjuteriet”. Kvarteret Gjutaren intill gatans södra sträckning fick sitt namn samtidigt. Söderströms startade sin verksamhet 1867 och tillverkade i första hand ångpannor. Fastigheten och rörelsen togs 1965 över av verkstadsföretaget Noss AB.

(Gjuterigatan 1956. Foto: Åke Wastesson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Svärtingehusvägen

Den 9 oktober 1996 namngavs Svärtingehusvägen i Svärtinge.

Vägen leder till skolan Svärtingehus och utgjorde tidigare norra delen av Skarsättersvägen.

Gästgivarevägen

Den 4 oktober 1963 namngavs Gästgivarevägen i Åby.

Denna väg utgör huvudväg i området Åby Gästgivaregård där vägarna fick sina namn 1963. Peter Kruse på Krusenhof arrenderade 1638 ett kronohemman i byn Lilla Åby och skapade ett gästgiveri som kom att bli en medelpunkt i socknen under nästan 300 år. År 1654 övernattade Kristina, som just hade abdikerat som drottning, på gästgiveriet under sin resa till Rom, och 1692 avnjöt kronprins Karl – den blivande Karl XII – sin middag här. Från Lilla Åby gästgivaregård utgick hästskjutsar ännu 1911 till Norrköping, Krokek, Melby och Simonstorp.

Fjällmossevägen

Den 3 oktober 1990 namngavs Fjällmossevägen i Kolmården.

Vägen leder till Fjällmossen som är en av de största myrarna i södra Sverige. Naturreservatet Fjällmossen är, enligt Norrköpings kommuns presentation, ”vidsträckt och orörd och naturen är varierad med fattigkärr, tallrismossar, gölar, blandmyrar, och alkärr”. Här påbörjades ett nybygge strax före 1635 och det fick samma namn som mossen och den gården upptas i kyrkböckerna ännu 1930. Namnet Fjällmossen går tillbaka på ordet fjäll i betydelsen avdelat jordstycke, åker- eller ängsskifte, eller teg.

(Fjällmossen 1981. Foto: Anita Kjellberg/Folkbladet. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.