Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Kopparbo

Den 22 juni 1983 namngavs Bäckängsvägen, Järngruvevägen, Klumpstugevägen, Kopparbovägen och Litorinavägen i Kopparbo i Kolmårdens landsbygd.

Bäckängsvägen hade kallats så i lång tid. Järngruvevägen fick sitt namn av att det under 1600-talet hittades järnmalm i berget Klumpen nordost om Kopparbo. Klumpstugevägen efter den äldsta stugan i området som sedan minst 150 år hade kallats Klumpstugan. Kopparbovägen var den enda farbara vägen in till området Kopparbo. Litorinavägen anknyter till Litorinahavet, som Östersjön kallades 8000-1000 f.Kr. Havet hade då sin strandlinje något söder om vägen och där har gjorts fynd av trindyxor från stenåldern.

(Flygfoto över Kopparbo, cirka 1952. Foto från sajten Kopparbo – förr och nu, http://www.kopparbo.se/)

von Platens väg och Tessins väg

Den 21 juni 1978 namngavs von Platens väg och Tessins väg i Norsholm. Motiveringarna löd: ”Balzar von Platen var skaparen av Göta kanal, som var färigställd år 1832.” och ”Riksrådet Carl Gustav Tessin köpte [Norsholms gård] 1730 och bodde där i omgångar fram till år 1738.”

(Norsholms gård 1946. Foto ur Östergötlands museums samlingar)

Oxelbergen

Den 19 juni 1919 namngavs 18 gator, 20 kvarter, åtta öppna platser och en park i den nya stadsdelen Oxelbergen. Den förstärkta namnkommittén under ledning av arkeologen och historikern Arthur Nordén delade in namnen i olika kategorier: tomtägare, inrättningar, konfigurationer (gatans eller kvarterets form), markbeskaffenhet och händelser.

(Vy från Oxelbergen mot Östra Promenaden, cirka 1900. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Gatunamnsöversynen 1970

Den 17 juni 1970 är den dag då i särklass flest gatunamn har fastställts. Inför bildandet av Norrköpings storkommun gjordes en översyn av gatu- och vägnamn inom Kolmårdens, Kvillinge och Skärblacka kommuner samt Norrköpings stad. Principen var att inga gator i kommunen skulle ha samma (eller lika) namn. Vissa allmänna namn kunde finnas på upp till upplagor och därför ändrades eller ströks hela 89 av den tillfälliga kommunala myndigheten Sammanläggningsdelegerade.

Hättingslunden

Den 13 juni 1963 namngavs Hättingslunden i Smedby.

Hättingslunden är ett mindre parkområde som är uppkallat efter det närbelägna berget Hättingen där en jätte (eller viking) kallad Hätta sägs ha bott.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.