Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens gatunamn

Östra Promenaden

Östra Promenaden började anläggas på 1870-talet och hade fått sin nuvarande sträckning 1896. Norra änden av Östra Promenaden hette innan promenaden anlagts Mätaregatan (1769), men 1958 fick hela sträckningen namnet Östra Promenaden.

Ektorp

Den 28 februari 1963 namngavs Bandygränd, Idrottsgatan, Målgränd, Spjutgatan, Stafettgatan och Trestegsgatan samt de nu försvunna Kedjegränd och Tennisgatan. Samtliga gator i Ektorp (utom Ektorpsgatan) fick namn som anknöt till den närbelägna Idrottsparken.

(Idrottsparken med området för den kommande stadsdelen Ektorp i bakgrunden. Foto ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Bråvallaslaget

Den 24 februari 1972 namngavs Envigsvägen, Högsätesvägen, Hövdingevägen, Kämpevägen, Skeppsvägen och Vikingavägen i Herstadberg. Namnet syftar på slaget vid Bråvalla – mellan mellan sveakungen Sigurd Ring och den danske kungen Harald Hildetand – som förr ansågs ha ägt rum i närheten av Herstadbergsområdet.

(Bråvallaslaget, ofullbordad målning av August Malmström, 1867-1901)

Klockaretorpet

Den 31 januari 1974 namngavs gatorna i Klockaretorpet.

Fyra år tidigare hade en motion i stadsfullmäktige påpekat att det saknades ”gator, platser eller parker med namn på personer, som gjort betydande insatser inom kommunalpolitiken, industrien, kulturen, stats- och frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen m.fl.”. Särskilt viktigt ansåg motionärerna det vara att hedra Svenska Textilarbetareförbundets ordförande Gustaf Janzén.

Stadsingenjören ansåg förslaget skulle ”berika floran av gatunamn och namn på allmänna platser i staden” och pekade ut den nya stadsdelen som lämpligt område.

Gatorna i Klockaretorpet fick sålunda namn efter exempelvis politirådmannen Emil Hedelius, disponenten och riksdagsmannen Axel Swartling, författaren Moa Martinsson och fackföreningsmannen Gustaf Janzén (medan kyrkan, nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen blev utan representanter).

Landskapsgatorna i Marielund

Den 30 januari 1889 namngavs Bergslagsgatan, Upplandsgatan och Värmlandsgatan samt de numera omdöpta Norrlandsgatan och Smålandsgatan i Marielund. Det var första gången som s.k. kategorinamn användes i Norrköping.

I samband med planeringen av stadens utvidgande åt nordväst namngavs ett stort antal gator. Drätselkammaren lade särskild vikt vid att ”benämningarne skulle blifva så lättfattliga som möjligt”. Byggnadsnämndens namnförslag underkändes ”emedan en stor del af dem äro främmande för vårt språk och derför antagligen skulle af arbetarebefolkningen förvrängas, hvarigenom misstag och andra olägenheter kunde uppstå.” (Stadsfullmäktige 1889-01-30, SFH 1888:31)

(Korsningen Värmlandsgatan-Bergslagsgatan. Foto: Åke Wastesson. Ur Norrköpings kommuns samlingar)

Sida 105 av 111« Första...102030...103104105106107...110...Sista »

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.