Norrköpings historia

 

Nyheter

Kvarteret Gamla Rådstugan – 800 år av ständig förändring

Utgrävningen i kvarteret Gamla Rådstugan är snart slut och de högt ställda förväntningarna har infriats.

“Området bedömdes ha en mycket hög arkeologisk potential, vilket kan konstateras vara riktigt då vi identifierat och undersökt lämningar som spänner mellan 1100-tal till industriell produktion på 1800-talet, och uttryck för hur staden utvecklats under tiden dessemellan”, skriver Arkeologikonsult.

Arkeologikonsult 2015-07-02

Okänd tegelkonstruktion i kvarteret Gamla Rådstugan

I veckan hittade arkeologerna en stor tegelkonstruktion i kvarteret Gamla Rådstugan (alldeles vid Järnbrogatan). Troligen är den från 1800-talet. En teori är att den kommer från tvåltillverkningen i kvarteret, en annan att den är från ett pumphus. Konstruktionen är nu bortgrävd.

tegelkonstruktion2

Sida 10 av 23« Första...89101112...20...Sista »

Dagens gatunamn

Askebygatan

Den 21 mars 1912 namngavs Askebygatan i Söderstaden.

Askeby kloster, öster om Linköping, ägde omkring 1378 två attungar jord i Alosa gärde (senare kallat Adelsgärdena) söder om staden där Askebygatan nu går. Klostret hade dessutom patronatsrätten till S:t Olofs kyrka i Norrköping – vilket bland annat innebar rätten att tillsätta präst – och ägde fiskerätt och tomter i staden.

Gatan kallades Allégatan på 1906 års karta (med Askebygatan inom parentes) och var den andra gatan som anlades i Södra förstaden. Namnet fastställdes formellt 1912.

(Askeby kyrka. Foto: Jan Norrman/Riksantikvarieämbetet)

Slätmostigen

Den 20 mars 1951 namngavs Slätmostigen i Svärtinge.

Slätmon är en gammal benämning på den skogs- och bergsmarken nord och väst om Tingsbröten där nu Svärtinge villasamhälle ligger. Här fanns Bråbo härads äldsta tingsplats och namnet kommer sig av att terrängen var ”slät som ett golv”.

Cedersborgsvägen

Den 19 mars 1942 namngavs Cedersborgsvägen i Haga.

Cedersborg byggdes på 1870- eller 1880-talet av trädgårdsmästaren Frans Cederman och köptes 1914 av Knut Ekström (1880–1931) som hade utbildat sig vid Adelsnäs trädgårdsskola och praktiserat vid Haga slott, Stockholms slott och Hults bruk. Cedersborg var vid den tiden en anläggning för fruktträd och bärbuskar, men Ekström byggde stora växthus och blev stadens mesta odlare av rosor. Han övertog två blomsteraffärer i Norrköping 1927 och utnämndes till Kunglig Hovleverantör tre år senare. Sonen Gunnar Ekström (1909–1956) tog över rörelsen vid faderns död.

Under åren 1929–1942 hette vägen Smala vägen på den del som låg norr om Taborsbergsvägen och Genvägen mellan Taborsbergsvägen och Björkallén.

Strömparken

Den 12 mars 1931 namngavs Strömparken i Gamla staden.

Parken ligger vid Strömmen och har också skapats ur Strömmen av fyllnadsmaterial. År 2013 byggdes parken om och då anlades bland annat Lekbäcken med en fisktrappa för lax och öring.

Holmtorpsvägen

Den 11 mars 2013 namngavs Holmtorpsvägen i Björkalund.

Vägen har fått sitt namn efter Holmtorpen som låg i området. De var de mest perifera torpen på Vrinnevi bys ägor och omtalas 1813. Stora Holmtorp var två torp vars avkastning gick till prästlönekassan i S:t Johannes församling. Lilla Holmtorp ”var förr torp men sedan länge sommarstuga”, enligt ortnamnsinventeringen 1939.

Sida 10 av 110« Första...89101112...203040...Sista »

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.