Tankekarta är utmärkta för att underlätta workshops, kreativitetssessioner och hjärndumpar. De är ett av de bästa verktygen för att organisera dina tankar i en affärsinställning.

Men verktyg för kartläggning av tankar går långt utöver att vara en elektronisk version av ett blädderblock och markörpenna. Moderna lösningar för mindmapping ersätter inte bara spindeldiagrammet du ritade på whiteboardtavlan under ditt senaste produktmöte. Du kan göra mycket mer med tekniken och få mycket mer affärsfördelar av den om du vet hur du använder den effektivt.

Så det är dags för mindmaps att bryta ut från sina kreativitetsbegränsningar och göra det till den stora scenen i affärer. Här är fem ovanliga men mycket värdefulla användningar för mindmapping-verktyg på jobbet.

Plan för tillämpningsområde

Oavsett om du påbörjar ett nytt projekt, definierar en ny teknisk lösning eller försöker förstå vad du kan och inte kan leverera till din marknad, är det allt begränsat av vad som ligger inom arbetsområdet.

Och en tankekarta kan hjälpa dig att definiera det. Börja med din produkt, projekt eller idé och spela sedan in de element som måste ligga inom ramen för det arbete du förutspår. Bygg ut de olika elementen i omfattningen tills du har en omfattande grafisk lista över de element som omfattas av detta arbete.

Det är också bra att ägna en del av planen för omfattande hantering till arbete som inte är inom räckvidd så att ingen är förvirrad över de element du avsiktligt lämnar.

Arbetsuppdelningsstruktur

Det brukade vara svårt för projektledare att sätta ihop en arbetsuppdelningsstruktur.

Välj rätt mall för ditt WBS och börja med ditt slutförda projekt som kan levereras med det första arbetspaketet. Bygg ut delpaketen med det andra arbetet som måste hända, sönderdela ditt projekt till den lägsta praktiska nivån.

I slutändan kommer du att sluta med en komplett WBS som täcker alla delar av ditt projekt. Det är lätt att färgkoda och nummerera varje element så att du kan hänvisa till dem i annan projektdokumentation, och om du behöver länka dem till din projekthanteringsplan är det också enkelt.

Fiskbensanalys

Du kanske känner till fiskbensanalys som ett Ishikawa-diagram eller ett orsaks- och effektdiagram. Det är ett sätt att visualisera de potentiella orsakerna till ett problem.

Det är ett mycket användbart verktyg för att avslöja grundorsaken till ett problem, särskilt om du vill gå ner i kundservice eller processtyp. Du kan också använda din mindmapping-mjukvara för att skapa en mall för dig att göra just det.

Börja helt enkelt med att lägga till problemet och sedan kommentera fiskbenen med orsaker och effekter. Gräva djupt in i frågan, fråga varför var och en händer och avslöja nästa lager av potentiella problem.

Det är ett vanligt sätt att arbeta i problemanalys, och nu vet du att verktyg för att kartlägga kan göra det lite lättare att komma igång.

Processflödesschema 

Ditt mindmapping-verktyg kan piska upp ett processdiagram supersnabbt. Du kan dra in alla korrekta symboler, till exempel de för att ta beslutspunkter, datakällor och anslutande pilar. Om du är säker på din tankekarta, kommer det inte att ta lång tid att lära dig hur du länkar lådorna och skapar ett utmärkt flödesdiagram för att kartlägga en process. Du kommer antagligen hitta det lättare att använda än andra verktyg.