Norrköpings historia

Nyheter

Få kvinnor på gatuskyltarna

Kungligheter, borgmästare, företagsledare och någon enstaka ”vanlig människa” – att föräras med ett gatunamn i Norrköping är få förunnat. Och för kvinnor är det ytterst ovanligt.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om kvinnliga gatunamn.

Här finns länkar till krönikorna.

Krusenhof förfaller

Byggnaderna vid Krusenhofs gård på Malmölandet används inte och stora värden riskerar att gå om intet. Ägaren, Norrköpings kommun, har försökt sälja gården, men inte lyckats hittills.

Läs artikeln: Folkbladet

(Foto: Norrköpings kommun CC BY 3.0)

Medeltida klockgjutargrop hittad i Norrköping

Vid en arkeologisk undersökning vid Gamla torget i Norrköping har det påträffats en klockgjutargrop. Utifrån det fyndmaterial som hittades i gropen bör gjutningen ha skett under medeltiden, någon gång mellan sent 1100-tal och sent 1200-tal. Med på tanke närheten till Hörsalen där den medeltida S:t Johannes kyrka låg är det inte orimligt att tro att den klocka som gjutits var en kyrkklocka åt S:t Johannes.

Utgrävningen skedde 2017 och resultatet har just publicerats. Förutom klockgjutargropen fanns arkeologerna bland annat vikingatida bebyggelselämningar i form av stolphål, medeltida lämningar såsom trampade lager och rester av träbelagda ytor samt rester av en tidigmodern stenlagd torgyta.

Läs artikel och rapporten på Arkeologikonsults hemsida

(Stenfundament i botten av klockgjutargropen. Foto: Arkeologikonsult)

Föredrag om Norrköpings kvartersnamn

Det andra föredraget om Norrköpings kvartersnamn äger rum i IOGT-NTO-gården på Norra Promenaden 108 den 29 januari klockan 18.30. Fri entré. Servering i pausen. Arrangör: NBV Öst och IOGT-NTO Norrköping.

Får pris för kreativ historieundervisning

Läraren Eva Lindahl på De Geergymnasiet tilldelas Kungl. Vitterhetsakademins pris på 50 000 kronor. Hon får priset för en berömvärd lärargärning. Dessutom tilldelas De Geergymnasiets skolbibliotek 20 000 kronor.

Eva Lindahl tilldelas priset på 50 000 kronor ”för berömvärd lärargärning inom skolväsendet för att du har ett elevfokus utöver det vanliga. Din kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierande metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Du driver frågor om demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus.”

– Det är verkligen roligt att få ett sådant erkännande för mitt arbete inom ett yrke som tyvärr inte får så mycket positiv uppmärksamhet. Jag vill att värdegrunds- och hållbarhetsfrågor ska genomsyra såväl historieundervisningen som samhällskunskapen, och ingjuta känslan hos eleverna att de kan påverka och förändra sin egen tillvaro och omvärlden, säger Eva Lindahl.

– Det är förstås oerhört roligt och hedrande för De Geergymnasiet att en medarbetare föräras ett sådant förnämligt pris. Jag kan bara hålla med om motiveringen till att Eva får priset, hon är en mycket omtyckt och driven kollega och lärare som brinner för skolutveckling och att eleverna ska lyckas, säger Mattias Kempe Kreutz, rektor på De Geergymnasiet.

(Foto: Norrköpings kommun)

Föredrag om Norrköpings kvartersnamn

Det första föredraget om Norrköpings kvartersnamn kommer att äga rum den 20 januari klockan 14 i Folksamsalen på Arbetets museum i kvarteret Laxholmen. Arrangör är Norrköpings Stadsmusei Vänner. Fri entré.
Välkomna!

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.