Lokal idrott är något som är mycket väl förankrat i samhället. Det är trots allt så att det var lokalt som idrotten började. Man lekte och spelade i närheten av hemmet och i de orter där man bodde. Den internationella sport som vi har idag är något som är ett mycket sentida fenomen.

När det gäller fotboll växte den fram runt industrierna i 1800-talets England. Fritid var ett nytt fenomen och arbetarna behövde något att göra. Fotbollslagen organiserades runt de stora industrierna. Ett lag som Arsenal har sina rötter i den vapenindustri som var lokaliserad i den delen av London där Arsenal hör hemma till exempel.

Fotbollen spred sig sedan från England till andra delar av världen, framförallt Europa, där fotbollen också organiserades lokalt. Kända svenska fotbollsklubbar som IFK Göteborg, IFK Norrköping och AIK har alla namn som visar på starka rötter till lokalsamhället. Idrottsföreningen Kamraterna tyder på en vänsterorientering och Allmänna Idrottsklubben likaså. Många verksamheter av social karaktär organiserades också runt dessa fotbollsklubbar. De kom att bli en viktig del av det lokala samhället och utgör än idag en viktig del av identiteten för de personer som bor i de samhällena.

Image source: www.pexels.com

Image source: www.pexels.com

Spel möjligt också på fotboll i de lägre divisionerna

Det är också i denna miljö som intresset för spel på fotboll växer fram. Självklart blev det väldigt spännande när det egna laget mötte ett lag från en annan stadsdel, eller en närliggande stad. Det var mycket känslor som stod på spel och inte sällan spillde dessa känslor över. De lojala fansen kände sina lag och dess spelare väl så det var väldigt attraktivt för dem att satsa pengar på utgången av fotbollsmatcher som det egna laget deltog i. Det var så betting på fotboll startade. Man hade sin ”bookie” som man kände väl och som man litade på. Bookmakern satte odds och tyckte man oddsen var rimliga satsade man ofta en slant på det egna laget. Detta var ett sätt öka spänningen än mer. I Sverige var spel och dobbel runt fotboll också en viktig del av finansieringen av klubbverksamheten. Klubbarna var de som erbjöd lotterier och spel och överskottet stöttade till exempel ungdomsverksamheten. En fin symbios tyckte många.

Man ska här inte nödvändigtvis titta på hur framgångsrika de lokala lagen varit utan mer på vilken roll de spelat i lokalsamhället. Det är lätt hänt att man bara tänker på troféer och pokaler när man ser till fotbollsklubbars framgångar men ett lag som spelar i de lägre divisionerna och som har en stark förankring lokalt kan många gånger vara mycket viktigare ur ett socialt perspektiv. Sådana lag har också oftare spelare som faktiskt kommer från det samhälle som klubben verkar i istället för att vara värvade från andra orter.

Information om de lokala klubbarna

Hur fungerar det gå med information om de lokala klubbarna och deras aktiviteter? Finns det bra källor till information? Redan från första början gav klubbarna ut tidningar som berättade om deras verksamhet. Dessa tidningar var ofta inte mer än en A4-sida som anslogs utanför klubbhuset men därefter har de förstås expanderat. Nyheter har alltid också spridits från mun till mun mellan personer som av olika anledningar varit, och är, engagerade i den lokala klubben.

Numera är det förstås vanligast att information från de lokala klubbarna sprids via internet. Fotbollsklubbar har blivit mycket duktiga på att använda digitala medier för både information och marknadsföring. Fotboll är också mycket tacksamt ur innehållssynpunkt eftersom det inte bara är matcherna i sig som man kan använda för innehåll utan även information om spelarna, andra lag, tränare och mycket mera. Numera är det också vanligt att man involverar lokala företag och organisationer i sin verksamhet för att bredda den sociala basen än mer.

Varför är lokal idrott en så viktig del av samhället?

Lokal idrott är en mycket viktig del av ett samhälle. Särskilt för barn som kommer från familjer som inte är helt stabila kan idrottsklubbar bli räddningen. De får genom idrotten en stadga i sin tillvaro, de får lära sig sociala normer och de fostras i en gemenskap. Detta kan ge fördelar som sträcker sig genom hela livet. Även för äldre personer är idrottsklubbar mycket viktiga. Det finns många personer som har det lite svårt med sociala relationer men om de är aktiva i en idrottsklubb så finner de en tillhörighet och en social samhörighet som de annars inte skulle ha haft. Det kan betyda väldigt mycket.

Vidare så finns det förstås också ett hälsoperspektiv. Särskilt ungdomsverksamheten som många klubbar bedriver är mycket viktig för den fysiska hälsan hos ungdomar som lever i ett samhälle som i allt mindre grad erbjuder spontana möjligheter till motion och aktiviteter. De regelbundna träningarna som klubbarna ordnar gör att barn får organiserad fysisk träning, och det är något som för mycket gott med sig för dem genom hela livet.

Framtiden för lokal idrott

Debatten om framtiden för lokal idrott går ofta på högvarv i Sverige. Det som ofta utropas är att den lokala idrotten står inför en enorm kris, eller att den redan är i kris. Anledningarna till denna kris sägs vara konkurrensen från digitala medier, dataspel och annat som ungdomarna ägnar sig åt. Men det finns också en viss konkurrens med nyare idrotter, fotboll var länge den stora dominanten bland ungdomarna men nu är det mycket populärt med innebandy eller varför inte mountainbike och andra äventyrssporter. Ur ett samhällsperspektiv är det kanske inte nödvändigtvis ett problem att barn och ungdomar byter en sport mot en annan men för de klubbar som under 100 år varit vana med en stabil tillströmning av utövare så känns förstås förändringen som ett mycket hårt slag.

Det är nog viktigt för idrottsklubbarna att fortsätta vara relevanta för ungdomarna, annars kommer inte ungdomar som har mycket att välja på att idrotta. Med relevans menas att det måste finnas både kortsiktiga och långsiktiga fördelar med att aktivt utöva en idrott. Det blir särskilt tydligt när barnen blir tonåringar och idrotten kräver allt mer för att man ska vara framgångsrik inom sin sport.