I utgrävningen i kvarteret Tullhuset har arkeologerna hittills hittat bland annat baltisk keramik från 1100- eller 1200-talet, orörda kulturlager från 1600-talet och husgrunder från tidigt 1700-tal.

Norrköpings Tidningar 2015-08-21

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.