I utgrävningen i kvarteret Tullhuset har arkeologerna hittills hittat bland annat baltisk keramik från 1100- eller 1200-talet, orörda kulturlager från 1600-talet och husgrunder från tidigt 1700-tal.

Norrköpings Tidningar 2015-08-21

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.