Den 25 januari 1968 namngavs Långdansgatan och Spelmansgatan i Navestad. Namnen ansluter till de strax dessförinnan fastställda kvartersnamnen i området: Polskan, Ringsdansen och Valsen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.