Kullvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Kullen som åsyftas var 1935 en fastighet i Skärblacka samhälle.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.