I Sverige brukar man säga att hela bankväsendet ligger inom de 15 familjerna, några enstaka släkten som under 100 år kontrollerat och köpt ut/upp varandra. Det påminner nästan om Rothschilds i USA, ett slags monopol som är osynligt för gemene man. Väldigt få skandaler har kommit ur det svenska bankväsendet, istället har bankerna använt sina styrkor för att stärka Sverige och ge möjligheter till medborgarna.

I Norrköping startade Norrköping enskilda bank 1857 och i slutet av 1800-talet anlitades Gustaf Wickman för att rita ett äkta bankpalats i jugendstil. Byggnaden står än idag, omringad av andra stenhus från senare åldrar. Idag vill man göra om hela huset till bostäder. Tidigare höll banken till på bottenplan och övervåningen var en lyxlägenhet för bankdirektören.

Den första banken i Sverige hette officiellt Stockholm Banco och det var livländaren Johan Palmstruch som grundade den. Året var 1656 och idén var att skapa kapital åt staten genom kreditivsedlar. Banken höll bara fram till 1668 då riksdagen tog över och skapade Riksens Ständers Bank i stället. Efter flertal problem med privata banker som tryckte egna sedlar, valde staten att skapa en lag som gav Riksbanken exklusivitet för sedeltryckning.

Det tog ända till 1820 innan den första sparbanken kom till Sverige. Sparbankens idé har en skotsk historia och bygger på att fattiga människa ska kunna spara pengar. Vinsten som sparbanken gör ska inte gå till redan rika ägare utan investeras i bankens geografiska område.

Idag har bankväsendet utvecklas till något digitalt. Sverige förutspås bli en av de första kontantfri länderna i världen, många butiker idag tar inte ens emot kontanter. Onlinelån via Moank och liknande konsumentkreditinstitut har blivit allt vanligare. De traditionella storbankerna börjar tappa andelar mot mindre aktörer som vågar riskera och kan erbjuda andra fördelar än giganterna. Allmänheten börjar också bli allt mer insatt i hur bankväsendet och finansvärlden fungerar, vilket ställer högre krav på banker och låneinstitut att leverera för att locka och behålla kunder.

(Bankpalatset vid Tyska torget. Foto: Harri Blomberg/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)