Bibliotekarien Ola Gustafsson botaniserar bland rariteter i stadsbibliotekets magasin och skriver i dag om rövade inkunabler.

Norrköpings Tidningar 2017-07-15

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.