Den 8 juni 1944 namngavs Klingsbergsparken i Klingsberg.

Klingsbergsparken anlades 1957–1958 på ägorna till den rivna gården Klingsberg och var stadsträdgårdsmästaren Stig Hellerströms första stora anläggning.

På höjden i parken låg på 1400-talet gården Kalvsberg (”Kalsberg”). År 1544 köpte Gustav Vasa gården, avhyste arrendebonden och upplät jorden till staden, mot avgift, och därefter har ”frälseutjorden Kalf- eller Klingsberg” brukats av Norrköpingsborna och varit i stort sett obebyggd långt in på 1800-talet.

Gården Klingsberg låg på samma plats som dess medeltida föregångare och omtalas som torp första gången 1737. Den ägdes av Swartziska friskolan 1793–1939 och därefter av Norrköpings stad, som lät riva den i början på 1950-talet.

Bakgrunden till namnet Klingsberg är inte klarlagd, men förledet är sannolikt knektnamnet Kling – kanske den förste innehavaren av torpet på berget.

(Foto på Klingsbergs gård)