Det 12 mars 1931 namngavs Eknäsgatan, Fältskärsgatan och Holmstagatan i Klingsberg.

Eknäsgatan gick sitt namn av att den går fram genom egnahemsområdet Eknäs, Fältskärsgatan “till erinran om det gamla fältskärsyrket, vars siste utövare i Norrköping torde vara ägaren till det område, genom vilket gatan till stor del är framdragen” och Holmstagatan fick detta namn “enär denna väg sedan gammalt leder fram till Holmstaskolan”.

(Holmstadskolan 1900. Foto ur stadsmuseets samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.