Oavsett om du har en startup som söker investering eller om du är intresserad av att göra investeringar så är det aldrig fel att lära sig av proffsen. Vi kan inte ge dig faktiska investmentbolags checklistor så som Hammarviken företagsutvecklings checklista däremot har vi gjort en sammanställning av vad man kan tänka sig att sådana bolag tittar på vid investeringar. Nedan följer fem punkter och vad dem innebär.

  • Förstår du dig på bolaget och dess varsamhet?

Kanske inte riktigt vad du hade tänkt dig som en första punkt? Just därför har vi valt att ha med den. Det är nämligen extremt svårt att fatta välgrundade beslut om du helt och hållet saknar förståelse för verksamheten. Är du en startup är det därför viktigt att göra dig förstådd och se till att investerarna förstår vad det är ni faktiskt håller på med. Är du en investerare som vill göra en mer aktiv investering är det avgörande eftersom det blir omöjligt att bidra effektivt om du saknar förståelse.

  • Data

Vad har bolaget för data? Den kan bestå av både historisk data men också framtidsprojektioner. Om du är en startup kan det vara en bra idé att presentera data så att investerarna kan göra välgrundade beslut, baserat på fakta. Oftast tenderar investerare att leta efter data som kan visa på att ni har lyckats att prestera eftersom det är en indikation på att ni kan komma att fortsätta att göra det. Om du är ute efter att göra en investering är det på samma sätt en dog idé att söka efter data som du kan använda dig av för att utvärdera möjligheten på ett tillfredställande sätt.

  • Bolagsambitioner

Ligger dessa i linje med vad du är ute efter som investerare? Om ett bolag är ute efter att gå med vinst och ge utdelning till aktieinnehavare så följer det logiken att faktiskt lägga in pengar i bolaget i fråga, eftersom det på sikt ämnar ge utdelning så att du de facto kan göra en vinst på din investering. Som startup bör ni fundera på era ambitioner och hitta investerare som kan relatera till era ambitioner och ställa sig bakom dem. Det kan vara relativt svårt att få in kapital i ett bolag som har för avsikt att återinvestera sin vinst och sikta på kraftig tillväxt av en investerare som vill få igen sina pengar så fort som möjligt.

  • Värdering

Vad är bolaget i fråga värderat till? Är det rimligt? Vad är liknande bolag värderade till? Som startup är det avgörande att ha koll på sina siffror. Man bör veta vad man är värderad till och varför dessutom bör man ha koll på alla möjliga ”metrics” som kan komma att efterfrågas. Har man en värdering som inte ligger i linje med vad andra parten kan gå med på så är det väldigt svårt att få samsyn på saker. Det är därför viktigt att man är noggrann och ordentlig när man värderar sitt bolag. Samtidigt som man som investerare får en god indikation på om man ser saker på samma sätt genom ett bolags värdering.

  • Köpeskilling

Kanske det viktigaste för många. Investerar legenden Warren Buffet brukar säga att pengar tjänas vid inköp och inte vid sälj. Vad man ska plocka med sig av detta är att investerare ofta vill att det ska vara värt mödan att ta risken i fråga. Detta görs oftast genom att man får mer än det man betalar för i utbyte mot att man tar risken. Som startup vill du göra ditt erbjudande lukrativt genom att ge valuta för pengarna och som investerare vill du ha valuta för pengarna.

Om du söker investering till ditt bolag kan du alltid vända dig till investmentbolag så som Hammarviken för att höra efter om intresse finns.