När man läser på hemsidor som vår kan det vara svårt att få en överblick över alla de olika yrkeskategorier som faktiskt krävs för att upprätthålla ett arbete med att förmedla historien och gräva i historien av en specifik stad. Att arbeta med historia är faktiskt inte någonting som enbart kräver historisk kunskap utan parallellt med det arbetet med att gräva i historien finns det många som arbetar med allt det runt om kring. Om man är intresserad av historia men inte nödvändigtvis vill arbeta som historiker, finns det således många andra vägar att gå.

Ja, att arbeta med historia är brett fält, betydligt bredare än många först kanske tänker sig. Är man intresserad av att arbeta med historien och historiska utgrävningar finns det nämligen många dörrar att öppna och flera olika utbildningar att söka sig till.

Vad man gör organisatoriskt

Som med allt annat så sker inte det historiska arbetet bara ut ur det blå. Utan det är specifika företag som arbetar med att forska i historien, förstå historien och förmedla historien. Det kan vara via universitet men också via företag som inriktar sig på historiskt arbete. Och som med allt annat så krävs det människor som arbetar med både det administrativa, det organisatoriska och ekonomiska.

Ekonomiassistent, administratör och projektledare är således exempel på yrkesgrupper som behövs minst lika mycket som själva forskarna för att ett arbete ska fungera. Är man således intresserad av att arbeta med historia men ens kunskapsområden kanske snarare är ekonomi eller projektledning är detta alltså inte ett problem utan snarare en bra matchning.

Utbildning för att komma dit

Hur gör man då om ens intresse är splittrat mellan exempelvis ekonomi och historia? Jo, man kan exempelvis utbilda sig så att man blir anställningsbar inom ekonomi på ett företag som sysslar med historia. Här finns det flera vägar att gå. Att utbilda sig inom ekonomi är någonting som går att göra över hela landet. Dels går det att söka sig till ekonomihögskolor och universitet, men om man är ute efter en mer flexibel form för utbildning går det minst lika bra att söka sig till utbildningar via nätet.

Flera företag erbjuder nu utbildningar på distans via nätet. Det gör således att utbildningen blir möjligt att ta när som helst, från var som helst, och vilken tid på dygnet som helst. Det är alltså en utbildning som är till för de som inte är intresserade av den fasta strukturen som student utan söker efter friare utbildningsformer men med guidning över nätet.

Vill man bli ännu mer anställningsbar så är dock det bästa man kan göra att också läsa historia eller arkeologi. Är det med Norrköpingshistoria man vill arbeta finns det flera sätt att läsa och utbilda sig inom denna. De allra flesta historie- och arkeologiämnen på högskolor, universitet och andra typer av utbildningar erbjuder att man i kurser inom ramen för ämnet fördjupar sig inom ett område man själv är intresserad av. Här finns därför all möjlighet i världen att fördjupa sig i både Norrköpings och Sveriges historia.