Boken Norrköpings gatunamn kom ut i november 2014.
Författare är journalisten Peter Kristensson.

Boken behandlar alla gator, torg, broar, parker och rondeller i Norrköpings kommun (drygt 1 500 namn). De äldsta gatunamnen tillkom på 1700-talet och i namnen bevaras många personer, platser och företeelser ur Norrköpings historia.

Boken stöds av  Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kulturStiftelsen Längmanska kulturfonden,  Kungl. Patriotiska SällskapetFöreningen Gamla NorrköpingNorrköpings Stadsmusei Vänner och Brukarföreningen Norrköpingsrummets Vänner.

Om du vill beställa boken gör du det enklast här: Beställ

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.