Boken Norrköpings gatunamn kom ut i november 2014.
Författare är journalisten Peter Kristensson.

Boken behandlar alla gator, torg, broar, parker och rondeller i Norrköpings kommun (drygt 1 500 namn). De äldsta gatunamnen tillkom på 1700-talet och i namnen bevaras många personer, platser och företeelser ur Norrköpings historia.

Boken stöds av  Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kulturStiftelsen Längmanska kulturfonden,  Kungl. Patriotiska SällskapetFöreningen Gamla NorrköpingNorrköpings Stadsmusei Vänner och Brukarföreningen Norrköpingsrummets Vänner.

Om du vill beställa boken gör du det enklast här: Beställ

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.