Den 24 september 1970 namngavs Fyrmästargatan, Fyrskeppsgatan och Fyrvaktargatan i Lindö.

Namnen hämtades från den i Lindö så vanliga kategorin ”hav och båtar”. Namnet Fyrvaktargatan beslutades redan 1967, men när stadsplanen för kvarteret ändrades skapades istället tre återvändsgator. Den mellersta av dem fick ta över det gamla namnet medan de två andra fick snarlika namn.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.