Den 27 augusti 1998 namngavs Drakengatan, Lansengatan och Viggengatan på Bråvallaområdet i Fiskeby. Namnen hämtades från de svenska stridsflygplanen J 35 Draken, Saab 32 Lansen och JA 37 Viggen och anknyter till den fyra år tidigare nedlagda Bråvalla flygflottilj F 13. Draken användes på Bråvalla 1960-1976 och Viggen 1976-1994, medan Lansen inte varit i tjänst i Norrköping.

(Viggenplan på Bråvalla i början av 1980-talet. Foto från F13 Kamratförenings samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.