I Norrköping används digitala lärverktyg. De flesta tycker att detta är mycket bra, men det finns givetvis också de som inte gillar det särskilt mycket. Vi börjar med en liten introduktion och går sedan in mer på djupet om dessa lärverktyg.

Introduktion

Vissa saker erbjuds endast på nätet. Låt oss till exempel göra en jämförelse med vårt grannland Norge. Här i Sverige kan den som vill spela på casino besöka ett av de tre Casino Cosmopol som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Norge däremot finns inte ett enda casino. Enda sättet att spela på casino i Norge är på nätet. Du kan läsa mer om hur det går till på norskonlinecasino.info.

Andra saker erbjuds både på nätet och på riktigt. I Norrköping erbjuder till exempel stadsbiblioteket flera olika program för vuxna. En del av programmen sker på riktigt, såsom “Svenska med baby”. Andra program anordnas endast på internet, exempelvis “Digital bokcirkel”. Du kan läsa mer om hur den digitala bokcirkeln går till här.

Det finns också andra exempel på försök att digitalisera både det ena och det andra i Norrköping. Här kan du till exempel läsa mer om Eva Lindblads förslag på ett digitalt Norrköpingsrum.

Vad menas med de digitala lärverktygen som används i Norrköping?

Digitala lärverktyg används idag i såväl förskolor som skolor i Norrköpings kommun. Digitala lärverktyg omfattar program, appar, sajter och tillägg. Apparna är för smartphones eller tablets. Programmen kan innehålla programvara för google chromebook eller för PC/Mac som ska användas av lärare och pedagoger i förskola och skola.

Allt innehåll måste anpassas efter de mål som finns för undervisningen. Ofta innehåller inte verktygen fullständiga ämnen, utan snarare specifika områden. Lärarna kan välja de delar de tycker passar bäst. Det går också att välja olika delar till olika elever. Läromedlet bör dock kunna användas av alla elever. De följer också alltid läro-, kurs- eller ämnesplanen för skolan, gymnasiet respektive komvux. Verktygen innehåller lärarhandledning, så att det underlättar för läraren att använda verktygen som en del i undervisningen. De ska nämligen användas som planerad undervisning enligt styrdokumenten. Verktygen bör också kunna anpassa sig mot alla olika betygssteg.

Förutom de vanliga digitala lärverktygen finns det även alternativa lärverktyg. De kallas också för assisterande teknik, då de ger stöd i inlärningen för läsande och skrivande. De ger också en viss struktur och träning samt kan hjälpa eleverna att uppnå de mål som satts upp.

Är de digitala lärverktygen säkra?

Alla digitala lärverktyg kontrolleras och kvalitetssäkras mot GDPR, det vill säga den rådande dataskyddsförordningen. Kontrollen sker innan lärare, pedagoger eller skolledare tillåts använda verktyget. Verktyget måste följa såväl Europas som kommunens riktlinjer vad gäller behandling av personuppgifter, så kallad informationssäkerhet med mera. Ett exempel är att personuppgifter inte får delas mellan EU och USA eller Kina enligt Schrems II från sommaren 2020. Detta innebär att appar, program, sajter eller lagringsmedia från leverantörer i USA eller Kina inte får lov att använda någon slags registrering.

För alla andra länder går det bra med registrering. Detta betyder att man kan behöva fylla i namn och e-mailadress.

Hur gör den lärare som vill använda sig av ett nytt lärverktyg?

För det första är det en bra idé att se vilka lärverktyg som redan finns i listan över publicerade lärverktyg. Den som inte hittar det den letar efter kan dock gå vidare. Då krävs en ansökan om ett nytt lärverktyg. Ansökan ska skickas in till Systemförvaltningen på utbildningskontoret. Vid en ansökan kommer en viss väntetid. UBK Systemförvaltning utför nämligen en granskning om lärverktyget uppfyller alla de kriterier som finns vad gäller behandling av personuppgifter, informationssäkerhet och så vidare. När kontrollen är färdig skickas svaret via e-mail till den som ansökt.

Om verktyget inte anses hantera data på det sätt som uppfyller GDPR och övriga riktlinjer kommer det inte att publiceras. I e-mailet som skickas ut finns i så fall anledningen till den här bedömningen. Följden är att lärverktyget inte får lov att användas.

Hur kan en elev använda sig av lärverktyget?

För det första kan eleverna givetvis använda sig av de digitala lärverktygen när de befinner sig i skolan. Det finns dock även möjlighet att låna hem dessa verktyg under tiden eleverna går i skolan. För att kunna låna hem verktyget måste eleverna skriva under ett lånevillkor. Där åtar de sig att följa alla användningsregler som skolan satt upp för verktygen. Om någon elev inte skulle följa reglerna har skolan rätten att ta tillbaka verktyget eller stoppa tillgången till det. Det kan även bli strängare påföljder om eleven fortsätter bryta reglerna. Myndiga elever skriver på lånevillkoret själv. Om eleven inte är myndig behöver både eleven och hans/hennes vårdnadshavare skriva under. Skolan skickar ut ett digitalt lånevillkor för underskrift. Den som inte får ett sådant kan kontakta sin skola eller hitta det på nätet. Förutom på svenska går det också att hitta lånevillkoren på arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.

Kommer all undervisning att bli digital till slut?

Norrköping ligger långt fram med digitala lärverktyg. Verktygen används dock som hjälpmedel i den vanliga undervisningen och inte istället för vanlig undervisning. Allt fler ställer sig frågan om dessa verktyg till slut kommer att ersätta den vanliga undervisningen. Vi tror inte att detta kommer att hända, åtminstone inte i förskolan eller i de lägre klasserna. Där är den fysiska kontakten fortfarande den viktigaste. Här utvecklas också viktiga sociala färdigheter som inte kan utvecklas digitalt.

När det handlar om vuxenundervisning är det dock en annan fråga. För vuxna är det ofta väldigt praktiskt att lära sig digitalt. Det ger mer frihet och sparar mycket tid på resor och dylikt. Det blir lättare att kombinera studierna med eventuella jobb, då det blir mer flexibelt. Det öppnar också upp för möjligheter för någon som inte befinner sig i Norrköping att fortfarande delta i undervisningen.

En av frågorna som behöver behandlas är vid vilken ålder gränsen ska gå. Med detta menar vi från vilken ålder det kan anses vara acceptabelt endast med digital undervisning. Givetvis går åsikterna isär i denna fråga. Det kan bli aktuellt att skicka ut olika frågeformulär. En annan möjlighet är att erbjuda både digital och vanlig undervisning och ge eleverna möjlighet att välja det de föredrar.