Ingelstad

By i Östra Eneby socken vid Östra stambanan och Motala ström. En större gård Ingelstad består av 1 1/2 mantal med Ståthöga 3/8 och är taxerad till 80 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Ingelstorp

Gård i Borg och Löts socken under Borgs herrgård. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Jonstorp

Herrgård i S:t Johannes socken söderut från Norrköping, 1 mantal, taxeringsvärde 51 500 kr. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Karstorp

Gård i S:t Johannes socken, söder om Norrköping; 1 mantal taxerad till 42 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Karvetorp

Herrgård i S:t Johannes socken, sydost om Norrköping vid Ensjön; 3/4 mantal med Skrallen 1/4, tillsammans taxerade till 45 900 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

Klinga

Herrgård i Borg och Löts socken, sydväst om Norrköping. Egendomen består av Klinga 4 1/8 mantal med Resebro 3 mantal, tillsammans taxerade till 180 000 kronor. Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)