Kvarteret Blomman

Kvarteret Blomman

Kvartersnamnet Blomman är belagt första gången 1876. Namngrupp ”blommor”. Kvarteren Blomman och Sippan anlades strax söder om det gamla kvarteret Liljan. (Villa Flora i kvarteret Blomman, där stadsbiblioteket numera ligger, 1918. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings...
Kvarteret Spiran

Kvarteret Spiran

Spiran finns med på 1728 år kvartersnamnskarta över stadsdelen Dal (Dalskvarteret). Kvartersnamnen Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet samt senare Nyckeln syftar på riksregalierna – värdighetstecken i statlig ägo som symboliserar kunglig eller furstlig status. De...
Kvarteret Klinten

Kvarteret Klinten

Kvartersnamnet Klinten nämns första gången 1912. Det namngavs samtidigt som kvarteret Toppen. De båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen. (Telegrafstyrelsens arbetarbostäder i kvarteret Klinten 1924. Foto: Gustaf Lidberg....
Kvarteret Elden

Kvarteret Elden

Kvarteret Elden finns med på 1728 års karta. Det är uppkallat efter en gårdsägare i kvarteret, inspektor Nils Eld (1666–1746). Han var brorson till landshövdingen i Östergötland Lars Eldstierna och hade del i privilegierna för buldansväveriet i Norrköping tillsammans...
Kvarteret Braxen

Kvarteret Braxen

Braxen hör till de ursprungliga kvartersnamnen från 1896-1897 i Kneippen. Namnet är hämtat ur den i stadsdelen helt dominerande namngruppen “djur”. (Kneippkuranstalten i kvarteret Braxen. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings...
Kvarteret Kopparkypen

Kvarteret Kopparkypen

När kvarteret Kopparkypen namngavs (senast 1729) låg här kopparslagaren Jöns Fahlbergs gård. En kyp är ett större kärl eller kittel, exempelvis ett färgkar eller ett formkar för papperstillverkning. (S:t Persgatan vid kvarteret Kopparkypen. Ur Wilhelm Wibergs samling,...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.