Blåsippsvägen

Blåsippsvägen

Blåsippsvägen i Svärtinge namngavs den 3 mars 2014 . Vägarna i det nya bostadsområdet Svärtinge skogsbacke fick namn efter växter som förekommer i området. (Flygfoto år 2021)
Mässvägen

Mässvägen

Mässvägen i Åby namngavs den 23 februari 1968. Vägen löper till det område där Åbymässan, en idrottsmässa, arrangerades under många år från 1930-talet och framåt. Här fanns bland annat två dansbanor.
Vickelbyvägen

Vickelbyvägen

Vickelbyvägen i Skärblacka namngavs den 31 januari 1974. I namngivningsbeslutet noteras att ”Skärblacka Vägförening har för den nya vägen föreslagit namnet Vickelbyvägen efter ett äldre namn på Kullerstads Prästgård, på vars ägor vägen är belägen.” Gården Vickelby...