Bruksvägen

Bruksvägen

Bruksvägen i Åby namngavs den 4 oktober 1963. Vägnamnet associerar till Hults bruk utanför Åby som grundades 1697 då Jacob Reenstierna fick privilegium att starta tillverkning av skeppsspik. På 1700-talet började Hults bruk även tillverka stångjärn och på 1880-talet...
Hällmarksvägen

Hällmarksvägen

Hällmarksvägen i Arkösund namngavs den 28 september 2010. Namnet är hämtat från det skogsområde med hotade arter, en så kallad nyckelbiotop, som ligger väster om vägen. Biotopen består av hällmark och bergbranter.
Hagstuguvägen

Hagstuguvägen

Hagstuguvägen i Krokek och Strömsfors namngavs senast 1970. Vägen har fått namn efter torpet Hagstugan som låg vid vägens östra ände. Hagstugan var ett nybygge på gården Kullas ägor 1845 och den första torparen var Jonas Ringström (1794–1867). Jordbruket i torpet...
Kvarteret Moränet

Kvarteret Moränet

Kvarteret Moränet i Jursla namngavs den 11 september 2007. Namngrupp ”jordarter”. Kvarteren Gruset, Leran, Moränet och Sanden fick sina namn samtidigt och ligger på gammal jordbruksmark. Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär tre fjärdedelar av...