Mimervägen

Mimervägen

Mimervägen i Krokek namngavs senast 1970. Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Mimer var i fornnordisk mytologi den jätte ur vars brunn Oden hämtade visdom och pantsatte sitt ena öga hos. Mimers brunn var en källa vid foten av asken Yggdrasil.
Gruvvägen

Gruvvägen

Gruvvägen i Krokek namngavs senast 1967. I området Hyttan har både gruvbrytning och metallhantering ägt rum. Längs Hyttaån finns många gamla gruvhål och en hyttruin från 1600- och 1700-talet där det funnits masugn och hammare.
Lövängsvägen

Lövängsvägen

Den 31 oktober 1968 namngavs Lövängsvägen i Kimstad. Namngrupp ”jordbruk”. Löväng är, enligt Nationalencyklopedin, en slåtteräng med spridda dungar av lövträd eller lövbuskar.
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.