Kvarteret Kortvingen

Kvarteret Kortvingen

Kvarteret Kortvingen i Smedby namngavs den 6 december 1965. Namngrupp ”insekter”. Kortvingar är långsmala skalbaggar med starkt förkortade täckvingar. (Lida kullar i kvarteret Kortvingen. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums...
Kvarteret Appollofjärilen

Kvarteret Appollofjärilen

Kvarteret Appollofjärilen i Smedby namngavs den 3 december 1990. Namngrupp ”fjärilar”. Apollofjärilen är Europas största dagfjäril och har ett vingspann på 62–92 millimeter. Kvartersnamnets stavning avviker från stavningen av fjärilens...
Kvarteret Husspindeln

Kvarteret Husspindeln

Den 27 april 1960 namngavs kvarteret Husspindeln 1960 i Smedby. Namngrupp ”spindlar”. Husspindel, eller mindre husspindel, är en vanlig art i Europa och nordvästra USA. Dess bett är obehagligt men ofarligt för människor.
Svärmaregatan

Svärmaregatan

Den 3 december 1990 namngavs Svärmaregatan i Smedby. Namngrupp ”fjärilar”. ”Med hänsyn till att några befintliga namn med anknytning till området inte finns, föreslås att de nya gatorna får namn som ansluter till gatunamnet Fjärilsgatan och till kringliggande kvarter,...

Smedby

Arkeologiska undersökningar har visat att Smedbys bytomt har varit bebyggd kontinuerligt sedan 600-talet. På 1920-talet styckade grosshandlare Johansson på Brånnestads gård av cirka 125 tunnland från sina marker och sålde till arbetare, hantverkare och tjänstemän som...
Kratsbacken

Kratsbacken

Den 15 december 1955 namngavs Kratsbacken i Smedby. Backen har fått sitt namn från soldattorpet Kratstorpet som fick sitt namn av den siste knekten Johan Fredrik Kratz (1838–1914). Kratz tjänstgjorde vid Första livgrenadjärregementet 1862–1891 och fick 13 barn....